BEDRE MULIGHED FOR BILLIG FINANSIERING

Virksomheds- og fordringspant er i teorien egnet til at forbedre især vækstvirksomheders mulighed for at opnå billig(ere) finansiering samt til at begrænse ejerens personlige hæftelse.

I Danmark har der i mange år eksisteret en vis modvilje mod pant i vekslende aktivmasser - såkaldt flydende pant.

Det var således en historisk begivenhed, da der den 1. januar 2006 blev indført regler om virksomheds- og fordringspant i Danmark. Reglerne, der blandt andet har til formål at forbedre små virksomheders muligheder for at skaffe kapital, gennemgås kort i denne artikel.

Det kan konstateres, at reglerne indtil videre har været benyttet i begrænset omfang og oftest i økonomisk trængte virksomheder, hvorved långiver/kreditor forøger deres sikkerhed i den pågældende virksomhed.

Reglerne om virksomheds- og fordringspant gør det muligt for en virksomhed at pantsætte en nærmere angivet del af sine nuværende såvel som fremtidige aktiver og fordringer (flydende pant).

Reglerne har således i væsentligt omfang udvidet virksomhedernes muligheder for at pantsætte deres aktiver med de dertilhørende fordele og ulemper.

Virksomhedspant
Virksomhedspant kan omfatte følgende aktiver, idet det ved afkrydsning på pantebrevsformularen er muligt at pantsætte en eller flere af de nedenstående aktivtyper:

fordringer stiftet ved salg af varer og tjenesteydelser på kredit,..

BRANCHENYT
Læs også