Hvordan kommer vi videre?

Det store spørgsmål er, hvad der kommer til at ske i 2009? Det er med en vis lettelse, at vi har taget afsked med 2008.

Jeg skal nok gøre det kort. Men vi er lige nødt til at lukke 2008 af:

2008 var det værste aktieår nogensinde. På ét år mistede de danske aktier 665 mia. i værdi.

Det var det. Nu er vi videre. Vi skriver 2009.

Og hvad så?

Skal vi op eller ned?

Jeg tror, vi skal op, og det er jeg ikke alene om.

Der er flere grunde til optimismen.

En af de tungeste er, at der nok aldrig har været så meget likviditet i markedet. I USA har man forsøgt at gøre op, hvor mange penge der er placeret i kontanter, bankindskud og let omsættelige værdipapirer.

Det er mange penge for nu at sige det på jysk!

Amerikanerne har kontanter for 8.850 mia. dollars. Det svarer til 47.549 mia. danske kroner og udgør dermed 74 pct. af markedsværdien af de børsnoterede amerikanske selskaber.

Det er det højeste tal siden 1990, viser en opgørelse, som Leuthold Group og Bloomberg har foretaget.

Herhjemme er der også mange med høj likviditet.

Der er dem, som har solgt ud i årets løb, og så er der de mange, der har indbetalt ekstra på deres ratepensioner, lige inden året sluttede.

Hvis de har investeret i aktier i forvejen, har de haft store tab og er vel stærkt fristet til at indhente det forsømte så hurtigt som muligt.

Den fristelse ligger vel i os alle. Men tør vi?

Tilliden til analytikere, markedet og måske også egne evner må have lidt et knæk i løbet af 2008.

Det kan godt være, det kommer til at tage en rum tid, inden den tillid vender tilbage.

Ifølge professor Michael Møller behøver der nu ikke gå så lang tid. I et interview i dag påpeger han netop, at vi danskere har urokkelig tro på os selv som investorer.

Der er dog ikke ret meget tvivl om, at problemerne i den finansielle sektor skal løses, inden det for alvor kan gå opad igen.

Det er altafgørende, at den finansielle sektor formår at genoprette tilliden i forhold til sine kunder.

Så selv om de danske bankaktier synes historisk billige, må man nøgternt konstatere, at det er der jo så også en grund til.

Og grunden er mistillid og usikkerhed.

Dertil kommer, at danske banker ikke må udbetale udbytter de næste to år på grund af bankpakken. Det alene vil holde mange investorer væk.

Ifølge en af verdens største børsmæglere, Morgan Stanley, kan vi godt glæde os til et godt aktieår. Men først i andet halvår.

Morgen Stanley tror på, at det amerikanske marked vil vende og stige med 8 pct. i år. Det japanske aktieindeks vil ikke ændre sig, og i Indien vil man opleve kursfald.

Morgan Stanley, der har hovedsæde i USA, mener ikke overraskende, at det bliver de amerikanske aktier, der kommer til at trække læsset.

Der er grund til at være lidt forsigtig med køb af europæiske aktier, men man kan så småt begynde at købe det, som Morgan Stanley betegner som, "finansielt stærke konjunktur-afhængige selskaber".

Ligesom så mange andre aktører må Morgan Stanley dog tage et forbehold: Og det er forbeholdet for, at boligmarkedet ikke forværres. I 2008 blev det tydeligt for enhver, at boligmarkedet er den vigtigste driver for samfundsøkonomien.

Og det har ikke ændret sig trods årsskiftet.

BRANCHENYT
Læs også