Danskerne skrotter usikre investeringer...

Danskerne vil søge hen imod de mere sikre og kurs-stabile investeringsforeninger, vurderer direktøren for InvesteringsForeningsRådet.

2008 var et rædselsår for de danskere, som har skudt penge i investeringsforeninger. Derfor vurderer Jens Jørgen Holm Møller, direktør i InvesteringsForeningsRådet, IFR, at danskerne i stigende grad vil søge de mere sikre afkast i den nærmeste fremtid.

»Interessen for at investere i henholdsvis aktier og obligationer vil over tid være forskellig, og det afhænger af de investeringsmiljøer, som man befinder sig i. Lige nu er der en usikkerhed i markedet, og derfor er min vurdering, at de private investorer vil have mere fokus på sikkerhed og kursstabile investeringer, end de tidligere har haft,« forklarer han.

I 2008 var det især obligationerne, som klarede sig godt. Ifølge en analyse fra IFR havde flere danske obligationsafdelinger i 2008 det bedste afkast siden 2004.

Det var især de afdelinger, hvor pengene var sat i lange obligationer, som kom positivt ud af 2008. Men hvor de bedste obligationsafdelinger oplevede en afkast-stigning på 8-9 pct., tabte investeringsafdelinger med fokus på europæiske og globale aktier mellem 20 og 60 pct.

145 mia. kr. tabt
Alt i alt betød det, at de 850.000 danskere, som har investeret penge igennem investeringsforeninger, havde et samlet tab på omkring 145 mia. kr. i 2008.

Ifølge Tom Holflod, chef for forretningsudvikling hos Nordea Invest, er der lige nu en bevægelse henimod investerings-produkter med lavere risiko.

»Vi kan se, at der er en søgning mod de mere basale og mindre risiko-betonede produkter. Et af de produkter, som har klaret sig bedst, er vores ”Stablie Aktier”. Her investerer man i aktier, der er mindre ustabile. Men der er samtidig også en del private investorer, som ser en markedsmæssig mulighed i at gå ind i markedet, hvor der er store kursfald,« siger han.

De store værditab i 2008 kommer ifølge Jens Jørgen Holm Møller til at betyde, at langt flere danskere fremover vil have fokus på, om der er en solid balance i deres porteføljer.

Risikospredning
»Spørgsmålet om risiko vil højst sandsynligt komme til at præge en del kundesamtaler i 2009. Er der den rigtige balance mellem eksempelvis aktier og obligationer eller mellem danske og udenlandske værdipapirer? Man vil revurdere, om man har en robust opsparing, der passer til ens risikovillighed og tidshorisont,« siger han.

Og netop risikospredningen er noget, som Finn Kjærgård, vicedirektør i Danske Invest, regner med, bliver et centralt element fremover.

»Mange danskere har allerede en meget stor risikospredning med både obligationer og aktier. Men jeg tror, at der i den kommende tid vil være flere danskere, som vil revurdere, om deres investerings-sammensætning er korrekt og passer til deres profiler. Der vil givetvis være investorer, som ønsker at øge aktieandelen som følge at sidste års fald, mens andre investorer vil reducere deres aktieandel,« forklarer han.

Det usikre marked betyder samtidig også, at Danske Invest vil tage bestik af markedsudviklingen, før man lancerer nye aktieafdelinger, forklarer Finn Kjærgård.

»Vi har afdelinger, som vi overvejer, om vi skal lancere. Derudover vurderer vi også, om vi skal lægge nogle investeringsafdelinger sammen. Men lige nu er vi afventende,« siger han.

BRANCHENYT
Læs også