Velkommen til januarudsalg

Mange aktier handles til meget lave priser. Morningstar har købs0anbefaling på mere end halvdelen af de 30 aktier i Dow Jones indekset. Historisk set har recession været et godt investeringstidspunkt.

Den økonomiske afmatning tiltog i de sidste måneder af 2008, og den nedadgående trend på aktiemarkederne fortsatte ufortrødent og med tiltaget styrke.

Først få uger inden 2008 blev til 2009, stoppede nedturen og gav plads til et pusterum.

Efter nådesløse september, oktober og november, ramte S&P 500 det laveste punkt i 2008, da indekset flirtede med kurs 741,02 igennem en af de sidste handelsdage i november.

Dermed var en halvering af indekset siden året tog sin begyndelse blevet en realitet.

Attraktive kurser
Morningstars generelle vurdering af de aktier, vi følger tæt - primært amerikanske selskaber - har til trods for de forværrede økonomiske tilstande været nogenlunde konstant i løbet af året, nemlig at aktiemarkedet har været og stadig er billigt.

Vores værdiansættelse af aktiemarkedet er aggregeret sammen på grafen her på siden.

Grafen viser aktiekurserne i 2008 sammenholdt med vores prisfastsættelse af selskaberne, som vi følger.

I takt med en intensiveret økonomisk nedsmeltning i løbet af 2008 har vi løbende nedjusteret vores forventninger til omsætning og pengestrømme i selskaberne.

Som en konsekvens er værdiansættelsen blevet sænket for mange af de mere end 2.000 aktier, som vi har analysedækning på.

Men aktiekurserne ræsede som bekendt nedad i lynende fart, og det har reduceret aktiekurserne relativt til vores værdiansættelse.

Jo mere fylde, der er i kurven, jo mere undervurderet er markedet ud fra vores prisfastsættelse af selskaberne.

Ved indgangen til 2009 vurderer vi aktuelt, at aktiemarkedet er undervurderet med et kurspotentiale på godt 40 pct.

Skal der investeres nu?
For den tålmodige og langsigtede investorer, kan en recession være et af de bedste tidspunkter til at samle op i solide selskaber, eller endda investere bredt i aktiemarkedet.

Siden anden verdenskrig har det nemlig uden undtagelse været en bedre forretning at investere i S&P 500, mens økonomien befandt sig i recession, frem for løbende at investere i markedet.

Men havde man fulgt strategien under den aktuelle økonomiske afmatning, ville man imidlertid være blevet mindet om, at ”historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast”.

Selv hvis man havde ventet indtil juni sidste år, seks måneder efter starten på den amerikanske recession, ville en rask investering have kostet tæt ved 40 pct. af formuen.

Hos Morningstar fokuserer vi først og fremmest på fundamental analyse af de enkelte selskaber.

Vi giver kun en købsanbefaling på en aktie, hvis kursen ligger tilstrækkelig langt fra vores prisfastsættelse.

Det vil sige, at der er en betydelig rabat på aktien.

Hvor stor rabatten skal være, afhænger af, hvor megen usikkerhed vi skønner, der er knyttet til selskabet og dermed aktien.

I løbet af 2008 har vi klassificeret flere aktier end på noget tidligere tidspunkt med en højere grad af usikkerhed omkring værdiansættelsen.

Vi har endda udvidet spændet, så rabatten nu skal være endnu større, før der gives en købsanbefaling.

De nådesløse haglbyger har gjort mange selskaber særdeles billige, eller måske snarere noget der minder om et brandudsalg.

Eksempelvis har vi købs-anbefaling på mere end halvdelen af de 30 aktier i Dow Jones indekset.

Markedet vs. økonomien
Men hvad skal der til, før aktiekurserne og vores værdiansættelse af selskaberne kommer tættere på hinanden?

Den pressede økonomi og de finansielle markeder har stort set taget rutsjeturen ned side om side.

Hvis der skal generelle økonomiske forbedringer til for at skubbe pengene tilbage til aktiemarkedet, giver det ikke mening at vente, indtil økonomiske statistikker faktuelt dokumenterer bedre konjunkturer.

Aktiemarkedet vil nemlig sandsynligvis rykke i god tid, inden statistikkerne bekræfter fremgangen i økonomien.

Faktisk giver det god mening at holde øje med aktierne, hvis man leder efter beviser for bedre konjunkturer.

Siden lavpunktet sidst i november har markedet opført sig mere behageligt.

Aktiemarkedet er inkluderet i indekset over ledende økonomiske indikatorer, og solide afkast forud for afslutningen på tidligere recessioner har været meget konsistent.

Hos Morningstar fokuserer vi ikke overdrevent på aktiekurserne.

Knudepunktet er i stedet fundamentale forhold i virksomhederne, og vores vurdering af deres konkurrencemæssige styrker.

Men forventninger til de økonomiske konjunkturer og erhvervslivets forventninger er naturligvis også interessante, og i den sammenhæng kan aktiemarkedet give et godt fingerpeg.

Vi mangler endnu en formel afslutning på den nuværende økonomiske afmatning.

Faktisk har vi ikke set meget i den retning i adskillige måneder i form af stigende aktiekurser, som vi erfaringsvist har vænnet os til fra tidligere recessioner.

Men siden lavpunktet i november er flere ledende markeder steget, og måske er der pustet nyt liv i investorerne.

Tiden vil vise, om vi er på vej ind i et tidligt stadie af et bull marked og en forestående afslutning på den økonomiske afmatning.

BRANCHENYT
Læs også