Manglen på arbejdskraft forudses at styrtdykke

Eksportbarometer Problemerne med at skaffe arbejdskraft til landets eksportvirksomheder er kraftigt på retur. Knap 9 af 10 forventer, at de ikke får svært ved at dække behovet det kommende år.

Mens det hjemlige arbejdsmarkedet for bare et år siden stadig var glohedt, er manglen på kvalificeret arbejdskraft nu hastigt på vej til at forsvinde.

74 pct. af de eksporttunge virksomheder oplever nu ingen problemer med at tiltrække den nødvendige kvalificerede arbejdskraft i Danmark.

Pilen peger entydigt mod, at manglen på hænder aftager yderligere.

Således venter 86 pct. ikke at få problemer med rekrutteringen i 2009

Det viser Morgenavisen Jyllands-Postens og Rambøll Managements halvårlige eksportbarometer, der bygger på svar fra 319 eksporttunge virksomheder.

For bare seks måneder siden var situationen stik modsat.

Da oplevede 54 pct. af virksomhederne problemer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

»Det er et meget tydeligt billede af, at kapacitetspresset i dansk økonomi er aftaget markant, og at hele diskussionen om mangel på arbejdskraft er ved at dø ud. Der er ikke længere problemer med mangel på arbejdskraft,« siger cheføkonom i Handelsbanken, Jes Asmussen.

Hurtigere end ventet
Vendingen på arbejdsmarkedet er tilsyneladende kommet langt hurtigere, end de deltagende virksomheder i eksportbarometeret havde forudset. For seks måneder var det således blot 52 pct. af virksomhederne, der forventede ikke at få problemer med rekrutteringen de kommende 12 måneder.

»Mange virksomheder har nok holdt på den kvalificerede arbejdskraft, selv om de reelt ikke havde brug for den, fordi økonomien var bremset op. Men de har villet være helt sikre på, hvor kraftig opbremsningen var, før de vil begynde at skille sig af med arbejdskraften, for der har været en mangelsituation,« siger Jes Asmussen.

DI genkender, at rekrutteringsproblemerne er hastigt på retræte.

Presset aftager
»Vi kan klart nikke til, at konjunkturpresset på arbejdsmarkedet er aftaget markant gennem efteråret. Vi forventede i foråret en afdæmpning i den internationale økonomi, men finanskrisen har forstærket afdæmpningen og øget usikkerheden. Det får uheldige konsekvenser for virksomhedernes afsætningsmuligheder og investeringer. Vi står i en usikker situation med en meget lav efterspørgsel,« siger arbejdsmarkedspolitisk chef Mette Rose Skaksen.

Skal vi indstille os på, at mangel på arbejdskraft ikke længere er et tema?

»Man skal huske på, at det ikke ændrer ved den langsigtede udfordring i velfærdssamfundet. Der er stadigt flere mennesker, der forlader arbejdsmarkedet end nye, der kommer ind, i de kommende år,« siger Mette Rose Skaksen.

Hun fremhæver, at der fortsat kan være mangel på visse grupper af f.eks. faglærte.

BRANCHENYT
Læs også