Slipset ude i kulden

Et af magtens og maskulinitetens stærkeste symboler, slipset, har trange kår på de danske arbejdspladser, for den autoritære leder er umoderne.

Han findes for de flestes indre blik som en ophøjet, lidt fjern og måske endda truende figur. Chefen. En autoritet. Og naturligvis iført mørkt tøj - og slips. Denne lange beklædningsgenstand, som engang var standard-julegaven til mændene i familien, når de havde fået sokker. I dag kan mange unge mænd formentlig næppe binde en slipseknude, ligesom chefen er afløst af en leder, der dyrker den åbne skjorte og det personlige lederskab.

Med andre ord: Slipset er ikke længere en del af den danske business-uniform og vejen frem for ambitiøse unge. Slipset er i stigende omfang et tilbehør, der luftes ved højtidelige lejligheder eller i mødet med forretningsforbindelser fra f. eks. Asien eller Mellemøsten, hvor stilen stadig er klassisk og hierarkisk.

Symbol på magt


For det handler om stil. Ledelsesstil.

»Slipset er et symbol på den gammeldags ledelsesstil. Det udstråler autoritet, kontrol, magt, hierarki. Alt det som repræsenterer Kaj Holger-ledelse, og som i dag er negativt ladede ord. Når man som chef tager slipset af, udstråler man en lidt blødere og mere moderne ledelsestilgang. Noget empatisk, inddragende og lyttende. Jeg er lige som dig, kom til mig, lad os tale om tingene,« forklarer afdelingschef i Ledernes Hovedorganisation Trine Thorning. Hun fortsætter:

»Med sin påklædning viser man, hvem man er som person, og når man løsner op påklædningsmæssigt, løsner man også op for sin personlighed, og det tror jeg er forklaringen på, at tendensen har spredt sig som ringe i vandet. Slipset er bare yt på alle niveauer i erhvervslivet. Det bruges simpelthen så sjældent. Selv statsminister Anders Fogh smider slipset og signalerer åbenhed. For to år siden gik han altid med slips på.«

Trine Thorning mener, at tendensen udspringe af det amerikanske it-miljø, hvor man for 5-10 år siden startede såkaldte dress down-dage, hvor medarbejdere og chefer smed slipset og de stive jakkesæt. Og efter hendes opfattelse hænger udviklingen sammen med, at medarbejdere er blevet vidensmedarbejdere. De vil have mening og glæde i deres arbejdsliv og føler sig grundlæggende jævnbyrdige med deres ledere.

Ansatte vil høres


»Moderne medarbejdere kræver at blive lyttet til og inddraget. De vil tale med deres chef, som var det en ligeværdig person, selv om de dybest godt ved, at de ikke er ligeværdige. Især de unge vil ikke kostet rundt af en stram slipsefyr,« understreger hun og tilføjer, at slipset desuden er en del af en uniform, der harmonerer dårligt med nutidens krav om, at personligheden skal sætte sit præg på alting og lige fra lederskab til kommunikation.

Henrik Jensen er selvstændig konsulent i Horisont Management og underviser blandt andet nye ledere, der stort set altid dukker op uden slips til hans kurser. Han bærer heller ikke selv slips, når han underviser, for han ønsker at udstråle åbenhed, forklarer han, da han har overvejet temaet et øjeblik. For påklædning er ikke et tema på hans kurser - i hvert fald ikke direkte.

»Påklædning er en del af den måde, man kommunikere på som leder, og da en vigtig pointe for en leder er at motivere og skabe ejerskab til projekterne, skal han klæde sig på en måde, der ikke skaber afstand - f. eks. med et slips, som signalerer hierarki og autoritet. En leder skal være anerkendende og værdsættende og udstråle ligeværdighed, fordi hans væsentligste opgave er at skabe de bedste forudsætninger for, at leder og medarbejder forstår hinandens hensigter fuldt ud.«

Også i modeverdenen ser de slipset have trange kår på alle niveauer i erhvervslivet. Ifølge moderedaktøren på mande-livsstilsmagasinet Arena, Palle Rahbek, hænger det sammen med den allestedsnærværende individualisering

»Vi bruger tøjet til at kommunikere, hvem vi er, og hvad vi tror på, og i dag er det vigtigste at have sin egen stil, at vise at man ikke er underlagt moden eller en bestemt businessuniform. Heller ikke som leder. Man vil vise, at man godt kan opnå respekt, selv om man løsner skjorten og ikke går med slips. Samtidig repræsenterer slipset et hierarki, som de unge slet ikke er vokset med. I dag er slips blevet et tilbehør snarere end en del af en uniform, og jeg vil tro, at under halvdelen af alle unge mænd kan binde en slipseknude,« mener han.

Moden går i bølger


Moderedaktøren understreger dog, at selv om slipsets fremtid i øjeblikket ser dyster ud, så går moden i bølger, hvilket betyder, at det er for tidligt at skrive en nekrolog over den flere hundrede år gamle beklædningsgenstand.

»Der skal nok på et tidspunkt komme en modreaktion, hvor vi ser strikse ledere, som sætter grænser og udstråler autoritet, og så vil slipset komme ind i billedet igen. Der vil også stadig være mennesker, der dyrker the old school påklædning med slips og jakkesæt, ligesom der er arbejdspladser, hvor man ikke vil smide slipset ud med badevandet, fordi man har brug for at udstråle en særlig autoritet. F. eks. i pengeverdenen.

Vi spørger os for i Danske Bank, hvor vi får pressechef Jonas Torp i telefonen. Han fortæller, at han i talende stund er iført skægstubbe, åbentstående skjorte og intet slips. Den noble dress hænger dog klar bag døren, for han understreger, at selvom slipseknuden er løsnet også i den finansielle verden, så handler det grundlæggende om at være klædt på til lejligheden, fastslår han.

Klædt på til jobbet

Businessregel nummer 1. er at være hverken overdresset eller underdresset, fordi begge

dele vil udsende negative signaler og få omgivelserne til at føle sig utilpasse. Man skal derfor tage bestik af arbejdspladsen og klæde sig efter omstændighederne...

BRANCHENYT
Læs også