Skyer i horisonten

Gennem de senere år har Østrig opnået rekorder i vækst, velstand, beskæftigelse og eksport. • Efter mere end 60 års fremgang skal regeringen nu tackle recession, konkurser, svigtende afsætning og stigende arbejdsløshed.

Kilder: Cheføkonom Jacob Warburg, Danmarks Eksportråd Danmarks ambassade i Wien, www.ambwien.um.dk Læs mere på: www.eksportraadet.dkMarkedet Den 2. december 2008, godt to måneder efter nationalrådsvalget den 28. september 2008, fik Østrig en ny koalitionsregering bestående af de samme to partier som tidligere - socialdemokraterne (SPÖ) og de konservative (ÖVP). Netop den koalition fungerede ikke i 2007-8, og det var manglen på samarbejde mellem partierne, der ledte til valget.

Det meget omfattende, men også upræcise regeringsprogram er pragmatisk. Ideologierne er lagt til side. Der sigtes på at tackle konjunkturerne, ikke strukturerne i samfundet, og regeringspartierne har lovet hinanden og vælgerne at samarbejde.

Østrig er begunstiget både af landets geografiske, kulturelle og sproglige nærhed til det store tyske marked og af at være et naturligt centrum for Centraleuropa og Balkan. Denne position og medlemskabet af EU har tiltrukket betydelige udenlandske investeringer og har været en meget stor del af forklaringen på, at det i de senere år er gået godt i Østrig.

Bankerne i Østrig er gået aggressivt ind på de nye markeder i 1990'erne, hvor de har etableret sig som ledende aktører og har trukket mange andre østrigske virksomheder med sig.

Den almindelige østriger er konservativ i pengesager. Det er normalt at spare op på en bankbog, og ikke i aktier eller andre risikobetonede papirer. Netop derfor har forbrugeren i Østrig ikke lidt betydelige tab som følge af kursfaldene på aktiemarkedet. Bankerne er sikret med fuld indskydergaranti for privatpersoners indestående, og forbruget synes ikke synderligt påvirket af den aktuelle finanskrise. Dette illustreres bl.a. af, at julehandlen i 2008 forventes at slå alle rekorder.

Den vigtigste erhvervssektor, turismen, er begunstiget af, at sneen er kommet tidligere i år end sædvanligt.

Den realøkonomiske krise truer især automobilindustrien og byggeriet. Arbejdsløsheden og underbeskæftigelsen er stigende, men søges imødegået ved omfattende finanspolitiske lempelser med fokus på klimaformål som for eksempel forbedring af varmeøkonomi ved isolering og udskiftning af vinduer. Dertil har regeringen lanceret initiativer, der vil give skattelettelser på EUR 250 - 750 i løbet af 2009. Det skulle gerne yde et bidrag til at holde forbruget oppe - og dermed økonomien i gang.

Arbejdsløsheden var i oktober 2008 en af de laveste i Europa, 3,0 pct.. Østrig er dog forberedt på, en stigning med op til 100.000 personer over det næste par år.

Virksomheder Mere end 50 danske virksomheder repræsenterende alle vigtige eksportsektorer har østrigske samarbejdspartnere eller datterselskaber. Kun ganske få af disse virksomheder har dansk ledelse eller danske medarbejdere.

Brancher Østrigerne ønsker kvalitet, et rimeligt forhold mellem pris og kvalitet og grønne produkter. Mærkevarer skal være kendte - og kendt som dyre. Branding er derfor en vigtig del af arbejdet med at komme ind på det østrigske marked, hvor ingen branche er udelukket på forhånd.

Takt og tone Omgangsformen er konservativ. Man tiltaler hinanden med ”De”. Akademiske titler som ”Dr.” og ”Mag.” er en uadskillelig del af navnet og må hverken glemmes på skrift eller i tiltale.

De fleste østrigere foretrækker, at der tales tysk, dog bliver engelsk mere og mere udbredt. Al skriftligt materiale, herunder visitkort, bør være på fejlfrit tysk.

Kontortider De fleste kontorer holder åbent mellem kl. 9 og 17. Det kan være svært at kontakte virksomhederne mellem kl. 12 og 15, da der ofte spises frokost ude.

BRANCHENYT
Læs også