Et attraktivt papir

Aktien Efter afhændelse af datterselskaberne Hardi International og Skamol består Auriga Industries i dag alene af Cheminova. Investering i et selskab som Auriga, der har aktiviteter inden for kemiverdenen, kan for nogle investorer være kontroversiel, og historisk har der da også været eksemplar på, at Cheminova har tiltrukket sig negativ opmærksomhed fra offentligheden.

Hvad der ligeledes er karakteristisk for Auriga er aktionærstrukturen, hvor Aarhus Universitets Forskningsfond kontrollerer ca. 84 pct. af stemmerne og dermed reelt sidder med fuldstændig kontrol over selskabet. Dette har dog ikke afholdt hverken ATP eller LD fra at have betydelige aktieposter i selskabet.

Præstation
Koncernens fortsatte solide drift har afspejlet sig i aktiekursen, og i det seneste år er aktien steget med 33 pct., mens totalmarkedsindekset OMXC i den samme periode er faldet med ca. 38 pct. Ses der på en længere periode, er værdien af Auriga-aktien i de seneste fem år steget med ca. 110 pct. inkl. dividende, mens værdien af totalmarkedsindekset i den samme periode er steget med ca. 7 pct...

BRANCHENYT
Læs også