En mere ren aktie

Efter frasalget af Skamol og Hardi er Auriga Industries tilbage ved kerneforretningen, Cheminova.Den langsigtede investor har grund til at tro på et fornuftigt afkast, fordi ledelsen har valgt en fokuseret satsning.

Auriga Industries er på flere måder blevet mere ren de senere år. Der er ingen tvivl om, at Cheminovas produktion ved Harboøre og den påvirkning, den har haft på det lokale miljø, har brændt sig fast i bevidstheden hos mange. Ligeledes er selve anvendelsen af plantegifte et følsomt emne blandt miljøforkæmpere. Så ikke mindst de mere grønne og miljøbevidste investorer har haft, og har måske stadig, vanskeligt ved at forlige sig med at basere pensionen på en investering i Auriga-aktien. Men selv om der fortsat er en vis miljøpåvirkning af koncernens aktiviteter, gøres der ganske meget for at begrænse den.

Men også på et andet plan er Auriga Industries blevet en mere ren koncern. I takt med tendensernes skiftende retning har koncernen først redet med på en diversifikationsbølge, hvor man forsøgte at sprede aktiviteterne for at gøre sig mindre afhængig af enkelte forhold.

Køb og salg
Man tilkøbte den lokale virksomhed Skamol, hvis aktivitetsområde inden for teknisk isolering og kattegrus lå meget fjernt fra Cheminovas kemiproduktion, men som geografisk lå i nærheden af de eksisterende produktionsfaciliteter - og så blev virksomheden på et tidspunkt til salg.

Lidt nærmere beslægtet var Hardi International, som producerede sprøjtemaskiner til plantegifte, og ligeledes blev til salg. Mens slægtskabet var nærmere, var imidlertid også udfordringerne større og dermed afvikling og afhændelse også dyr.

Enstrenget aktivitet
De senere års tendens til fokusering på kerneforretningen har således bragt Auriga Industries tilbage på en enstrenget aktivitet i skikkelse af agrokemivirksomheden Cheminova. Ledelsen kan nu fokusere på at optimere og udnytte det globale markedspotentiale, men må omvendt også sande, at man er særdeles eksponeret og følsom over for udviklingen i afsætningsforholdene, råvarepriserne og valutakurser, der hvor Cheminova har positioneret sig.

Aktiekursen, som er et godt spejl på ”markedets konsensus-forventninger” og ”sentiment”, dvs. stemning, over for en virksomheds udvikling og eksponering, taler sit eget tydelige sprog i Aurigas tilfælde.

Koncernen er meget eksponeret mod landbrugsproduktion på globalt plan, og de stærkt stigende priser på landbrugsprodukter frem til sidste sommer gav vind i sejlene også for Cheminova. Dels havde landbruget verden over gode kår og derfor god betalingsevne til at købe hjælpemidler, dels var motivet til at beskytte afgrøderne og optimere produktionen heraf stærkt hjulpet af de høje afsætningspriser.

Vendte til det bedre
Efter et par år med ugunstige valutakurser, dårlig økonomi for landbruget i bl.a. Brasilien og lave skadedyrsangreb, vendte alle forhold til Cheminovas fordel, hvilket kontant udmøntede sig i en bemærkelsesværdigt stærk kursudvikling. Men da det ekstreme ”hype” gik af landbrugs-temaet, og priserne på korn, soya og andre landbrugsafgrøder faldt tilbage som en sten, gik også pusten ud af Auriga-aktien.

Det er i nogen grad straffen for at være mere fokuseret, at følsomheden over for enkelte forhold er langt større. Det overordnede rationale er, at ledelsen på langt sigt bliver bedre til at skabe værdi for aktionærerne, fordi den kan fokusere på at tilpasse virksomheden til de til enhver tid givne forhold, herunder også være bedre til at udnytte situationen til langsigtede strategiske tiltag. En svækkelse i markedet vil f.eks. kunne skabe mulighed for mere attraktive akkvisitioner af virksomheder eller produkter, og netop den langsigtede ekspansionsstrategi er det interessante ved Auriga-aktien.

Den globale agrokemiske industri gennemgår en strukturproces, hvor en del af de store globale kemikoncerner også forfølger en fokuseringsstrategi, hvorved der skabes spillerum for en i international sammenhæng relativ beskeden aktør som Cheminova.

Langsigtet potentiale
Cheminova har inden for agrokemien en rolle som kopiproducenterne inden for medicinalindustrien. Selv om den aktuelle stemning på aktiemarkederne er i bund over for fødevare-relaterede investeringer, er der ingen tvivl om, at verdens befolkning år for år får et stigende behov for fødevarer, og det langsigtede potentiale er derfor til stede. Der vil være udsving, og de udsving vil aflejre sig relativt kraftigt i Auriga-aktiens kurs, som sandsynligvis både i opadgående og i nedadgående retning vil have tendens til at ”overreagere”.

Men for den langsigtede investor er der grund til at tro på et fornuftigt afkast, som er større, fordi ledelsen har valgt en fokuseret satsning.

BRANCHENYT
Læs også