Byggeriet vil beholde arbejdskraft

Byggeriets arbejdsgivere afviser forslag om at lade ledige byggefolk skifte branche0

De murere, tømrere og ufaglærte i byggeriet, der bliver ledige som konsekvens af stoppet i privat boligbyggeri, skal blive i byggeriet og ikke omskoles til social- og sundhedssektoren, siger byggeriets arbejdsgivere.

Formanden for de 6.500 arbejdsgivere i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen, tager skarpt afstand fra et forslag fra økonomer om at flytte ledige i byggesektoren over til andre erhverv.

Mangel i fremtiden
I søndagsudgaven af Morgenavisen Jyllands-Posten forslog både tidligere vismand og formand for Velfærdskommissionen, professor Torben M. Andersen, og formanden for Arbejdsmarkedskommissionen, direktør i socialforskningsinstituttet Jørgen Søndergaard, at ledige i byggebranchen skulle omskoles til arbejde i social- og sundhedssektoren, fordi der dér bliver massiv mangel på arbejdskraft i fremtiden. Begge økonomer mener, at antallet af ansatte i byggebranchen har været holdt oppe på et kunstigt højt niveau på grund af massive lån i boligejernes friværdi, og at der nu skal flyttes folk fra byggeriet over i andre brancher.

Mangel i byggeriet
Men Lars Storr-Hansen siger:

»For det første kommer der også til at mangle arbejdskraft i byggeriet på grund af alderssammensætningen af håndværkerne. I 2016 vil der ifølge vore prognoser mangle 12.000 mand.

For det andet er det en skrivebordsbetragtning at sige, at der skal være et slags loft over, hvor mange ansatte der må være i en branche. Og for det tredje er der god samfundsøkonomi i at få bygget sygehuse, motorveje, broer samt i at få renoveret skoler, plejehjem og offentlige bygninger, blandt andet med henblik på at spare energi og reducere CO2-udledningen.«

Oppositionen presser på
Oppositionen i Folketinget presser på for at få sat gang i offentlige byggeprojekter nu, da ledigheden i byggeriet i de seneste uger er vokset dramatisk. Flere steder i landet er den over 10 pct. Regeringen betragter iværksættelsen af offentlige byggeprojekter som et af fire redskaber i værktøjskassen lige nu. De øvrige tre er en bankpakke, en forlængelse af virksomhedernes frist for at indbetale bl.a. moms samt en skattereform.

BRANCHENYT
Læs også