Kort nyt - erhverv

CO2-priser er i frit fald energi Det skulle være blevet dyrere og dyrere, men i stedet bliver det billigere og billigere for EU's elselskaber og industrivirksomheder at belaste klimaet med udledninger af drivhusgassen CO2.

Det europæiske marked for handel med CO2-kvoter er netop nu i frit fald med kvotepriser, der stik mod forventningen er mere end halveret siden sommer. I går noteredes på den europæiske kvotebørs et hidtidigt lavpunkt på 12,50 euro for retten til at udlede ét ton CO2, skriver dagbladet Information.

Energikunder taber klager
klagesager Utilfredse el-, gas- og varmekunder taber langt hovedparten af de klagesager, de rejser i Ankenævnet på Energiområdet. I 2008 tabte samtlige gaskunder deres klagesag, mens el- og varmekunder kun fik medhold i henholdsvis 11 pct. og 21 pct. af klagerne. Tallene fremgår af en netop offentliggjort oversigt for håndteringen af klagesager i Ankenævnet på Energiområdet i 2008, som i alt bød på 148 nye klagesager.

Pakke kan starte bølge
finans Vedtagelsen af bankpakke II kan være det, der kickstarter en konsolideringsbølge i banksektoren. Det vurderer Finansbanken, som peger på, at det er meget sandsynligt, at den statslige rekapitalisering af banksystemet fremtvinger en konsolidering af branchen. Sammenlægninger kan give administrative og omkostningsmæssige besparelser, som kan sikre den fremtidige indtjeningsevne, påpeger Finansbanken, som vurderer, at der foruden sammenlægninger fortsat vil være pengeinstitutter, der bliver tvunget til afvikling, fordi de ikke er veldrevne.

BRANCHENYT
Læs også