Indtjeningskrise i landbruget

Gælden i dansk landbrug eksploderer og har nu passeret 317 mia. kr. Samtidig rasler indtjeningen ned. I årene 2007 - 2009 ventes det samlede erhverv slet ikke at tjene penge på driften.

Danske landmænd er i en dyb indtjeningskrise, som forværres af en eksplosivt stigende gæld. I 2008 voksede erhvervets gæld til 317 mia. kr., og det samlede resultat af arbejdsindsatsen på de danske heltidslandbrug blev et driftsunderskud på 800 mio. kr.

Det fremgår af nye opgørelser udarbejdet af erhvervets egen brancheorganisation, Dansk Landbrug. Opgørelserne viser, at erhvervet heller ikke formåede at tjene penge i 2007, der ellers blev udråbt til et jubelår for erhvervet på grund af de stærkt stigende fødevarepriser.

Tredje dårlige år
Endnu værre er det imidlertid, at dansk landbrug nu er på vej ind i det tredje år med en meget lav indtjening. Priserne på mælk, korn og svinekød er styrtdykket, og erhvervets samlede driftsindtjening ventes i år at blive 700 mio. kr. Dermed får erhvervet i årene 2007 - 2009 en total driftsindtjening, der akkurat går i nul.

»Vores indtjening er skræmmende lav set i forhold til størrelsen af gælden,« siger Peter Gæmelke, formand for Dansk Landbrug. Han advarer om, at problemerne forstærkes af den aktuelle økonomiske krise: »Lige nu har vi brug for ekstra kredit, men mange landmænd oplever, at deres lånemuligheder bliver beskåret. Det kan ende i en lavine, hvis mange bliver klemt så hårdt, at de tvinges til at sætte deres ejendomme til salg. Det vil også påføre den finansielle sektor og det øvrige samfund store tab. Derfor at det vigtigt at få løsnet den aktuelle kreditklemme,« mener Peter Gæmelke.

Kredit til de dygtigste
Han anerkender, at bankerne stadig stiller kredit til rådighed for de dygtigste landmænd.

»Det er altid de svageste, der rammes af sådan et problem. Det er landmænd, der enten har haft en svag indtjening længe eller har ekspanderet voldsomt og derfor har høj gæld. Det er helt naturligt, at nogle af disse landmænd skal forlade erhvervet, men det skulle gerne ske på en rolig måde, hvor ejendommene sælges i fri handel. Fastholdes kreditklemmen, kan det udløse en ukontrollabel lavine,« mener Peter Gæmelke.

BRANCHENYT
Læs også