Konkurrence skærper sanserne

William Demant Holding har sammen med GN ReSound i Danmark følge af det familieejede Widex i toppen af den internationale høreapparatindustri.

Danmark har på forunderlig vis skabt sig en førerstilling inden for nogle meget specielle felter - og høreapparater er ét af dem. Én af nyere tids fremherskende professorer inden for virksomhedsøkonomi og strategisk planlægning, Michael Porter, beskrev fænomenet ”clusters”, nemlig det, at de dygtigste virksomheder inden for et felt har det med at klumpe sig sammen. I Danmark ses det f.eks. også inden for vindmølle-industrien, hvor vi er førende på verdensplan med virksomheder, som konkurrerer skarpt over hele verden.

Fænomenet kan forklares på flere måder. Ofte vil en virksomhed, som specialiserer sig inden for et særligt område, uddanne specialister, som bryder ud, og danner deres egen virksomhed, måske fordi de er uenige om strategi eller metoder, eller blot fordi der skabes flere talenter, end der er pladser i ledelsen i den pågældende virksomhed.

Netop uddannelsen af specialister, som også stimuleres på uddannelsesinstitutionerne, når der i landet findes en stor arbejdsplads med gode karrieremuligheder, giver et godt råmateriale for både eksisterende og nye virksomheder, som giver en international konkurrencefordel.

Konstant pres
Men også det forhold, at skarp konkurrence - både på det kommercielle og på det faglige plan - giver virksomhederne et konstant pres til at være bedre end naboen, udvikle de bedste teknologier, være mest effektiv til at producere og være bedst til at markedsføre og sælge.

På den måde holder de hinanden vågne og skarpe, mens virksomheder, som arbejder under monopolistiske konkurrencestrukturer har tendens til at sande til og dø som ”hvide elefanter”.

William Demant Holding har sammen med GN ReSound i Danmark følge af det familieejede Widex i toppen af den internationale høreapparatindustri. Der tales meget om, at en yderligere konsolidering ville være til alles fordel, men de tyske konkurrencemyndigheders forpurring af salget af GN ReSound illustrerer ganske godt, at holdningen hos konkurrencemyndighederne er, at vi er ved at have nået grænsen for, at der fortsat eksisterer en konkurrencebestemt prisfastsættelse.

Måske de tyske konkurrencemyndigheders beslutning var påvirket af en varetagelse af nationale interesser, da tyske Siemens, som også er en betydelig virksomhed på høreapparatmarkedet, tilsyneladende ikke så fordel i konsolideringen. Men efterfølgende er der, bl.a. som følge af den - for mange - overraskende efterspørgselseffekt, opstået et stigende prispres, som den oligopolistiske struktur, dvs. en markedsdominans af et mindre antal aktører, ellers har kunnet holde i ave.

Andre parametre
I dag er konkurrencemyndighederne meget opmærksomme og slår ganske hårdt ned, hvis man kan afsløre ulovlige prisaftaler, så der er ingen grund til at tro, at aktørerne har haft konkurrencebegrænsende aftaler.

Men findes der kun et overskueligt antal spillere, er der bedre mulighed for, at der danner sig en forståelse af, at man - til alles fordel - fortrinsvis anvender andre konkurrenceparametre end prisen.

William Demant Holding har traditionelt haft en komfortabel rolle, som bl.a. er skabt af, at man har været dygtig til at udvikle nye produkter, og ikke mindst at man har en fantastisk ”track-record”, når det gælder optimal timing. Typisk introduceres nye teknologier og funktionaliteter i de dyrere ”high-end”-apparater, og trinvis implementeres disse forbedringer i mellem- og lavprissegmenterne. Det gælder derfor om at udnytte det fokus, som er på nyintroduktioner, mens konkurrenterne bruger deres kræfter andetsteds, så timingen af produktlanceringer eller produktløft i forhold til konkurrenternes lanceringsmønster og i forhold til forbrugernes aktuelle præferencer er afgørende.

En undtagelse
Sidste års lancering af det avancerede høreapparat Epoq, som bl.a. har avanceret trådløs teknologi, anses som en undtagelse i William Demant Holdings succeshistorie. I modsætning til hvad mange investorer og aktører i branchen har forudsat, har kreditkrisen haft en mærkbar indflydelse på forbrugernes præferencer, og tilsyneladende er der samtidig også en forskydning i retning af mindre og dermed mindre synlige apparater frem for apparater med mere avancerede teknologiske fortrin.

Men William Demant Holding-aktien er da også blevet straffet hårdt. Og netop det forhold, at organisationen har tradition for at agere i skarp konkurrence, giver håb. Det er utænkeligt, at William Demant Holding ikke vil forstå at svare igen. Selvfølgelig vil virksomheden, som de øvrige i branchen, være præget af de kommende års økonomiske nedtur. Men der er god grund til at tro, at William Demant vil justere produktprogrammet efter de nye efterspørgselsmønstre. •

BRANCHENYT
Læs også