Tobaksgiganter i fin form

Stor tiltro til tobaksaktier blandt danske aktiefonde. Mere end 2,5 mia. kroner er investeret i tobaksproducenter.

Selv om rygerne til stadighed får mere vanskeligt ved at få stillet tobakstrangen på offentlige steder, er investorernes tillid til tobaksselskaberne intakt.

Markedsværdien på fem af de allerstørste tobaksselskaber overstiger tilsammen 1.100 mia. kr. Det er langt mere end den samlede markedsværdi for de omkring 200 selskaber, hvis aktier kan handles på børsen i København.

Som så mange andre aktier fik også tobaksaktierne klø sidste år. Tabene var stort set på niveau med det øvrige aktiemarkeds, men over tre og fem år kan branchen som helhed stadig præstere nogle af de allerbedste afkast.

Tidligere har tobaksaktier vist sig mere modstandsdygtige end andre forbrugsaktier under en økonomisk afmatning.

Rygning er næppe særligt konjunkturafhængig, men selskaberne er dog ikke fuldstændigt immune over for effekterne af en recessionslignende økonomi.

Nogle rygere kan blive tvunget til at kvitte eller neddrosle forbruget eller alternativt prioritere billigere cigaretmærker, hvor avancen typisk er lavere.

Vi tager her pulsen på nogle af de største tobaksselskaber og ser også på, i hvilket omfang danske aktiefonde har investeret i branchen.

Marlboro i front
Philip Morris International, verdens næststørste tobaksselskab og kun overgået af China National Tobacco, sidder på tæt ved 16 pct. af det globale tobaksmarked eksklusive USA.

Selskabet har syv af de førende internationale mærker på hylden, og flagskibet, Marlboro, stod bag hele 37 pct. af omsætningen i 2007. Af andre velkendte mærker er Virgina Slims og Parliament. Mere lokale tobaksprodukter som Diana til det italienske marked og Delicados til mexicanerne er også i varesortimentet.

PMI er en dominerende spiller i Europa og har sat sig tungt på markederne i Østeuropa, Mellemøsten, Asien og det afrikanske kontinent.

Den stærke markedsposition har skabt betydelige stordriftsfordele for PMI, og til trods for markante investeringer i udviklingslandene præsterede selskabet en driftsmarginal på 39 pct. i 2007.

Selv om selskabet allerede sidder tungt på mange markeder, er der fortsat muligheder for god vækst i omsætningen. PMI har identificeret flere asiatiske lande som Indien, Bangladesh og Vietnam som potentielt lukrative vækstmarkeder.

Som følge af Philip Morris Internationals stærke markedsposition og stabiliteten og niveauet af selskabets driftslikviditet vurderede Morningstar i november sidste år, at der er færre risici end tidligere forbundet med en investering i aktien.

Justeringen mindsker den rabat, der skal være mellem den aktuelle aktiekurs og vores kursestimat, førend at Morningstar giver en købsanbefaling på aktien.

Derudover ligger vores estimater i den forsigtige ende og afspejler en forventning om faldende salg på flere veludviklede markeder. Vores kursestimat er 55 dollars pr. aktie, som i øjeblikket handles omkring de 42 dollars.

BAT tredjestørst
Et andet interessant tobaksselskab er British American Tobacco, som sælger mere end 300 tobaksmærker i 180 lande og derved indtager pladsen som det tredjestørste tobaksselskab i verden. Blandt de mest kendte cigaretmærker er Dunhill, Kent og Lucky Strike.

Selskabets portefølje af førende lokale mærker verden over har gjort det muligt for British American at øge indtjeningsmarginalerne år efter år. I 2008 forventer vi, at indtjeningen vil udgøre tæt ved 30 pct. af omsætningen.

Selskabet er også repræsenteret i flere østeuropæiske vækstlande, som kan sætte skub i omsætningen. Det var også British American, som i begyndelsen af sidste år købte dele af Skandinavisk Tobakskompagni, der bl.a. står bag Prince-cigaretten. Morningstars kursmål for aktien er 66 dollars, hvilket giver et aktuelt kurspotentiale omkring 25 pct.

Vi har luret interessen af for tobaksaktier blandt danske aktiefonde. Der viser sig at være stor interesse for aktierne, og ifølge vores beregninger er mere end 2,5 mia. kr. investeret i tobaksaktier. Flest penge er investeret i British American Tobacco, og 64 aktiefonde har satset 1,1 mia. på aktien. Af dem har Carnegie WorldWide/Globale Aktier alene investeret 300 mio. kr., hvilket svarer til godt 7 pct. af fondens formue.

Der er også god interesse for Philip Morris International blandt aktiefondene. Porteføljerådgiveren for BankInvest Fritid & Underholdning tror mest på aktien, og lige knap 10 pct. af formuen er investeret i tobaksaktien. Det er samtidig den øvre grænse for, hvor meget én aktie må udgøre af porteføljen.

Satser på tobakken
Det er også de to aktiefonde, der overordnet har satset mest på tobakken. Hele 15 pct. af formuen i Carnegie WorldWide/Globale Aktier består af tobaksaktier, og BankInvest Fritid & Underholdning er lige i hælene. Længere nede på listen er SEBinvest Højt Udbytte, der ud over British American Tobacco også har sat penge i den svenske producent af snus, Swedish Match.

Indtil nu er flere af de største tobaksaktier kommet fint fra start i det nye år, men om de kan holde året ud, må tiden vise. Vi vil følge udviklingen og se, om interessen for tobaksaktierne blandt de danske aktiefonde øges eller mindskes. •

BRANCHENYT
Læs også