Svært at holde på pengene

Sidste år trak private investorer 19 mia. kr. ud af investeringsforeningerne. • Investeringsforeningerne risikerer, at pengene ikke geninvesteres.

Langt fra alle investeringsforeningernes medlemmer vil geninvestere deres udbytter dette forår. Traditionelt har foreningerne nærmest pr. automatik fået alle pengene retur, men sidste år trak private investorer for første gang i for første gang i mange år penge ud af foreningerne.

Private investorer nettosolgte beviser for 19 mia. kr. i 2008 efter et år, da kurserne styrtdykkede, og værdien af investeringsbeviserne i flere afdelinger blev mere end halveret. Flere end 25.000 valgte at sælge alle deres investeringsbeviser.

Det giver investeringsforeningerne nye udfordringer til foråret, når der udbetales udbytter på anslået 10-12 mia. kr. Mange investorer tøver med at smide nye penge ind på det ustabile værdipapirmarked.

Chefanalytiker Karsten Henriksen, analysehuset Morningstar, konstaterer, at foreningernes store udfordring dette forår bliver at få udbyttemidlerne reinvesteret, når skatten er trukket.

»I 2008 så vi for første gang i mange år, at udbytterne ikke i fuldt omfang blev reinvesteret i investeringsbeviser. Siden foråret er det gået stadig dårligere på værdipapirmarkedet, så hvis der kommer 10-12 mia. kr. ud nu, er det temmelig usikkert, hvor mange penge der vender tilbage til foreningerne,« siger Karsten Henriksen.

For tidligt endnu
Direktør for Sparinvest Fondsmæglerselskab Michael Albrechtslund pointerer, at det endnu er for tidligt at vurdere, hvad der sker.

»Vi har da en forhåbning om, at folk vil synes, at det er et attraktivt tidspunkt at gå ind for den langsigtede investor. Men det er en utrolig svær periode. Vi ved mere efter generalforsamlingerne i marts,« siger Michael Albrechtslund.

Hos Danske Invest påpeger vicedirektør Finn Kjærgård, at Danske Invest sidste år oplevede en del omflytning fra obligationsafdelinger til aktieafdelinger og omvendt, men at kun få trak deres penge helt ud. Det samme, håber han, bliver tilfældet i år, men erkender, at mange nok vil holde en del penge på kontantkontoen en tid endnu.

»Nogle af pengene vil naturligt blive reinvesteret straks, men en del medlemmer vil formentlig lade pengene indgå i deres likvide beredskab, mens de vurderer markederne. Jeg tror nu, der er en stor mulighed for, at folk gradvist går i gang med deres investeringer igen i løbet af 2009. Det vil også blive fremmet af Nationalbankens rentenedsættelser, som vil reducere renten på kontantkonti,« siger Finn Kjærgård.

Såvel Danske Invest som Sparinvest opfordrer medlemmerne til at få vurderet deres investeringsprofil, der for mange er ændret markant efter de seneste kursfald.

BRANCHENYT
Læs også