Krise ryster kornmarkederne

Verden over sparer forbrugerne, når de handler fødevarer. Samtidig har de faldende oliepriser lammet produktionen af bioethanol. Resultatet er, at de globale kornlagre vokser langt hurtigere end ventet.

De globale kornmarkeder er kollapset de seneste halve år, og nu punkterer den økonomiske krise landmændenes drømme om en ny priseksplosion i 2009.

Krisen får forbrugere i hele verden til at skære ned på forbruget af kød, hvilket betyder, at der skal anvendes mindre korn til foder. Samtidig har de faldende oliepriser trukket prisen på bioethanol med ned, hvilket har tvunget flere store amerikanske producenter i betalingsstandsning. Det betyder, at der anvendes mindre mængder majs til produktion af bioethanol end hidtil forudset.

»Alt sammen medfører det, at verdens kornlagre er begyndt at vokse hurtigere end hidtil ventet. Det betyder, at de forventede prisstigninger på korn bliver forsinket. Det er muligt, at priserne kan begynde at stige i løbet af 2010, men opturen vil først for alvor accelerere i 2011 og 2012,« vurderer Palle Jakobsen, handelsrådgiver og indehaver af firmaet Agrocom, der forsyner dansk landbrug med analyser af råvaremarkederne.

Landbruget ramt
Udviklingen er godt nyt for forbrugerne, der kan se frem til lavere fødevarepriser. Men for de mange landmænd, der er i en desperat økonomisk situation, er det alarmerende, at prisstigningerne udebliver. Det vil også vække bekymring i finanssektoren, der har et tilgodehavende på 317 mia. kr. hos de danske landmænd. I bankerne har der hidtil været en stærk tro på, at betydelige prisstigninger på korn, ville understøtte landmændenes vaklende økonomi i andet halvår af 2009.

Det amerikanske landbrugsministerium har imidlertid netop offentliggjort en analyse, der viser, at de globale kornlagre i dette høstår (2008/2009) vil vokse med 56 mio. tons til 327 mio. tons. Selv efter denne opbygning er de globale kornlagre historisk set på et relativt lavt niveau og rækker blot til 69 dages forbrug.

»Men bemærk, at vi meget vel kan få flere nedjusteringer af forbruget de kommende måneder. Verden over strammer økonomien til, og forbrugerne sparer, når de handler fødevarer. De køber lidt mindre kød og vælger måske fjerkræ i stedet for svine- eller oksekød. Produktion af fjerkræ kræver mindre foder,« påpeger Palle Jakobsen.

Et blåt øje
En anden faktor har dog endnu større betydning: »De amerikanske producenter af bioethanol har fået sådan én på øjet. I foråret 2008 indkøbte de store mængder majs til høje priser, fordi de ventede, at prisen på majs ville fortsætte op. Samtidig undlod de at indgå kontrakter for deres salg af bioethanol, fordi markedet ventede, at også olieprisen ville fortsætte op og trække bioethanolen med. Siden er der som bekendt sket det stik modsatte: olieprisen er raslet ned og har trukket ethanolen med i faldet,« siger Palle Jakobsen.

Resultatet er, at fabrikkerne har fået dundrende underskud, fordi ethanolen er solgt til lave priser og majsen indkøbt til høje priser. Flere producenter er gået konkurs også nogle af de helt store, hvilket betyder, at fabrikkernes forbrug af majs bliver mindre end tidligere ventet.

Slut med spekulation
Samtidig har hedgefonde og andre spekulanter nu i vid udstrækning trukket sig ud af råvaremarkederne. Spekulanterne var med til at drive priserne i vejret, da de købte store positioner. Tilsvarende har de medvirket til efterårets kollaps på kornmarkederne, da de blev tvunget til at holde brandudsalg af deres råvarepositioner for at skaffe penge i kassen.

»Samlet set står vi nu med en global lagerbeholdning, som efterlader plads til, at produktionen kan falde en smule, og forbruget kan fortsætte sine normale stigningstakter. Derfor tror jeg ikke længere på en større optur for priserne i 2009,« siger Palle Jakobsen.

BRANCHENYT
Læs også