It-branche efterlyser politisk vision

It- og telebranchen efterlyser politiske visioner fra videnskabsministeren. DI siger, at sker der ikke noget, vil man gå uden om Helge Sander og direkte til finansministeren.

It- og telebranchen sikrer, at de digitale hjul i Danmark snurrer lystigt. Derfor er syv møder på seks år med branchen noget nær en falliterklæring for videnskabsminister Helge Sander (V).

Sådan lyder den bramfri kritik fra teleekspert John Strand, der i årevis har fulgt udviklingen på tæt hold.

»Helge Sanders kalender viser en minister, som ikke interesserer sig for branchen, og den viser en branche, som tilsyneladende mener, at det er formålsløst at tale med ministeren,« siger John Strand, adm. direktør i konsulentfirmaet Strand Consult.

Han erkender, at han sjældent forsømmer en lejlighed til at skyde med skarpt mod ministeren. Men det er der en god grund til, lyder forklaringen.

Svært at øje visionerne
John Strand undrer sig således over, at regeringen med højre hånd har travlt med at udvikle og støtte andre brancher, mens det er svært at få øje på visionerne, som kan skaffe flere beskæftigede, øge omsætningen og skabe mere værdi for danskerne på it- og teleområdet.

Betydningsfuld branche
Direktør i DI's brancheforening ITEK Tom Togsverd peger på, at branchen, uanset hvordan man vender og drejer det, har ufattelig stor betydning for udviklingen i Danmark.

»Det gælder alt lige fra klimadagsordenen til effektiviseringer og innovation. Derfor vil det være godt for både branchen og Danmark, hvis erhvervet fik den fokus, som mangler i dag,« siger Tom Togsverd.

Forbundssekretær i Dansk Metal Per Påskesen forstår ikke, at f.eks. vindmøllebranchen kan få oceaner af opmærksomhed fra politisk hold, mens det kniber med at overhovedet at få videnskabsminister Helge Sander i tale.

»Forudsætningen for at udvikle mange andre industrier er, at der eksisterer teknologiske tjenester og ydelser, som kan være med til at skabe den udvikling og innovation. Derfor er it- og telebranchen en vigtig sektor, som fortjener langt større politisk opmærksomhed,« siger Per Påskesen.

Brancheforeningen IT-Branchen er dog ikke enig i kritikken. Direktøren i foreningen, Jacob Lyngsø, siger, at han aldrig har modtaget henvendelser fra medlemmer omkring kritik af Helge Sander.

»Jeg kan kun sige, at vores medlemmer har haft et usædvanligt godt forhold til den siddende videnskabsminister,« siger Lyngsø.

Fejl i kalenderen
Sagens hovedperson hæfter sig først og fremmest ved, at hele udgangspunktet for kritikken, en gennemgang af hans mødekalender udarbejdet af hans eget ministerium, er forkert.

»I 2004 er der eksempelvis ikke opført ét eneste møde. Og jeg ved, at jeg i 2004 bl.a. var til møder med telebranchen i Nordjylland,« siger Helge Sander.

Til gengæld har han ikke travlt med at kommentere, om han mener, at mødekalenderen har for mange blanke sider. Det har til gengæld hans eget ministersekretariat. I hvert fald har sekretariatets medarbejdere travlt med at understrege, at den tomme mødekalender, når det gælder it- og telebranchen, på ingen måde er et »retvisende billede af ministerens« kontakt til branchen.

»De bilaterale møder udgør en mindre del af ministerens kontakt med telebranchens repræsentanter, idet den overvejende del af kontakten sker i forbindelse med andre - herunder bredere - aktiviteter, som dermed er angivet i ministerens kalender under andre eller mere overordnede formål,« fremgår det af følgebrevet til Helge Sanders mødekalender.

Meldingen ændrer dog ikke John Strands opfattelse af tingenes tilstand. Han peger på, at skulle der være fejl omkring 2004, viser resten af kalenderen stadig blot syv møder på seks år.

Til finansministeren
»Helge Sanders meldinger udadtil hænger simpelthen ikke sammen med det, som branchen oplever indadtil. Så er den ikke længere,« siger John Strand.

DI håber stadig på ændringer, så branchen vil blive hørt, og der bliver skabt grobund for nye, politiske visioner. Omvendt erkender erhvervsorganisationen, at det i værste fald kan blive nødvendigt at gå nye veje.

»Hvis Helge Sander siger nej til at øge fokus på branchen, må næste skridt være at spørge finansministeren, som har den overordnede ansvar for den samlede offentlige økonomi,« siger direktør Tom Togsverd.

Læs også