It-branche kritiserer minister

Videnskabsminister Helge Sander (V) bryster sig udadtil af regeringens store ambitioner på it- og teleområdet. Men i branchen er der stor utilfredshed med Sander, som siden 2003 kun har holdt syv møder med branchefolk.

Videnskabsminister Helge Sander (V) står som it- og telebranchens førstemand i spidsen for hundredvis af virksomheder, som årlige omsætter for mere end 200 mia. kr. og beskæftiger over 100.000. Alligevel har ministeren ikke travlt med at mødes med branchen.

Faktisk har ministeren de seneste seks år blot holdt syv formelle møder med folk fra branchen, viser en aktindsigt i Helge Sanders mødekalender. Ministerens tilsyneladende manglende interesse for it- og telebranchen får hårde ord med på vejen af Danmarks største erhvervsorganisation, DI.

»Vores medlemmer ser et klart behov for, at der skal ske noget. De savner politiske visioner og engagement i erhvervet, der har stor økonomisk betydning for Danmark,« siger Tom Togsverd, direktør for DI's brancheforening ITEK.

Paradoksalt nok forsømmer videnskabsminister Helge Sander sjældent en presselejlighed til at fremhæve, at Danmark er verdens førende på it-teknologi, ligesom regeringen udadtil giver Danmarks teknologiske udvikling højeste prioritet.

Skib uden kaptajn
Dansk Metal, som organiserer store dele af it-branchen, kritiserede sidste år Helge Sander for at sidde på sine hænder og efterlade it- og telebranchen som et skib uden kaptajn. Det udløste ministerens eneste møde i 2008 med branchen.

Formålet var dog ikke at diskutere visioner eller udfordringer for erhvervet, men alene at drøfte kritikken, som Helge Sander fandt urimelig.

»Ministeren afviste vores kritik. Han mente, at der blev gjort nok, og at kritikken var forfejlet,« forklarer Per Påskesen, forbundssekretær i Dansk Metal.

Tom Togsverd var også med i koret af kritikere, og ligesom Dansk Metal blev han indkaldt til en ”kammeratlig drøftelse” hos ministeren.

Kollisionskurs
At branchen og ministeren er på direkte kollisionskurs, kom frem på et nyligt medlemsmøde i ITEK. Formålet med mødet var bl.a. at sætte ord på branchens udfordringer.

»Vi var delt op i 8-10 grupper, og alle grupperne nævnte som det første, at der mangler en politisk vision for it- og teleområdet,« siger Tom Togsverd.

Helge Sander afviser pure, at han ikke interesserer sig for branchen.

»Jeg har ikke hørt den kritik før. Jeg tror ikke, at jeg har sagt nej til ét møde med branchen. Uanset hvor jeg er i udlandet, bliver Danmark trukket frem som eksempel på et land, som forstår at udnytte digitaliseringen,« siger videnskabsministeren.

BRANCHENYT
Læs også