Erstatninger og afkast spiser overskud

TrygVesta fik mindre i overskud sidste år. Overskuddet faldt med 1,8 mia. kr., der blev ædt op af lavere investeringsafkast og øgede erstatninger.

Forsikringskoncernen TrygVesta fik sidste år et overskud før skat på 1,3 milliarder kroner mod 3,1 milliard året før. Investeringsafkastet faldt til et minus på 1,3 milliarder kroner mod et tab på en lille milliard året før, og erstatningerne steg med små 600 millioner kroner til 11,77 milliarder kroner.

- Den finansielle krise og den hastige økonomiske afmatning påvirkede den finansielle sektor og herunder forsikringsselskaber betydeligt i 2008. TrygVestas investeringsportefølje havde et bruttoafkast på 3,5 procent i forhold til 4,1 procent i 2007. Såfremt aktiedelen ikke var reduceret yderligere i begyndelsen af 2008, havde aktiekurstabet været omkring to milliarder kroner i forhold til det faktiske tab på aktier på 887 millioner kroner, skriver TrygVesta i sit årsregnskab...

BRANCHENYT
Læs også