Neurosearch registrerer Lilly-aktier

Neurosearch har registreret de 530.745 stk. nyudstedte aktier, som medicinalselskabet Eli Lilly har tegnet i forbindelse med de to selskabers partnerskab.

Samtlige nye aktier er - som tidligere oplyst - tegnet af Eli Lilly til kurs 187.

Nettoprovenuet til Neurosearch fra aktieemissionen beløber sig til 99,2 mio. kr., og Neurosearch' samlede aktiekapital er efter kapitalforhøjelsen på 325.480.600 kr.

BRANCHENYT
Læs også