Befordringsfradrag udhules for de fleste

Værdien af befordringsfradraget udhules for de fleste, men lavtlønnede og folk med over 50 km til arbejde tilgodeses.

Værdien af ligningsmæssige fradrag vil de kommende år blive udhulet, og det gælder også fradraget for kørsel til og fra arbejde.

Udhulningen skyldes, at fradrag kun tæller, når der skal beregnes kirkeskat, kommuneskat og sundhedsbidrag (den tidligere amtsskat). De har ingen indflydelse på beregning af top-, mellem og bundskat...

BRANCHENYT
Læs også