Sjælsø Gruppen kom ud med plus på bundlinien

Sjælsø Gruppens resultat blev kraftigt beskæret sidste år, men der var dog fortsat sorte tal på bundlinien.

Overskuddet før skat blev på 205 mio. kr. mod godt 1 mia. kr. året før. Ses der på overskuddet før værdireguleringer, blev det på 270 mio. kr., hvilket dermed ligger i den lave ende af koncernens egne forventninger på 250-350 mio. kr.

Der er nedskrevet 65 mio. kr. på projektbeholdningen som følge af de aktuelle markedsforhold. Projektbeholdningen er på samlet 3262 mio. kr. ved udgangen af året mod 2888 mio. kr. året før...

BRANCHENYT
Læs også