Staten spinder guld på SP-penge

Sidste års store tab på aktiemarkederne kan blive en stor gevinst for mange SP-kunder. Men der er stor usikkerhed om reglerne.

colourbox.com

De kommende udbetalinger i utide fra Den Særlige Pensionsopsparing, SP-ordningen, vil give statskassen fire-fem gange flere indtægter i år end hidtil forudset.

Mens der i udspillet til weekendens skatteforlig blev kalkuleret med, at omkring en fjerdedel af formuen på 48 mia. kr. vil blive hævet i løbet af efteråret, forudser skatteeksperter nu, at langt over halvdelen af den bugnende pengetank vil blive drænet inden årsskiftet.

Derfor vil statens indtægter fra SP-beskatning, ifølge en af landets førende skatteeksperter, Christen Amby, blive på op imod 20 mia. kr. mod de fire-fem mia. kr., der har været fremme under skatteforhandlingerne.

Fidus for topskatteydere
Især for den godt 1 mio. danskere, der betaler topskat, vil det være en god fidus at benytte sig af tilbuddet om at hæve SP-opsparingerne fra den 1. juni og frem til udgangen af året.

»Med skattesatser for de udbetalte beløb på henholdsvis 35 pct. og 50 pct. vil mindst halvdelen af SP-opsparerne hæve pengene,« forudser Christen Amby.

»En del af midlerne vil uden tvivl gå til rent forbrug, hvilket også vil give staten klækkelige momsindtægter.

Men samtidig vil udbetalingerne være en god forretning bl.a. for selvstændige og hovedaktionærer. De vil kunne bruge SP-pengene til forbrug og lade være med at hæve så store beløb i løn og udbytter, som de ellers havde planlagt. Dermed vil de med fordel kunne udnytte, at skattesatserne falder næste år,« siger Christen Amby.

Mens SP-pengetanken således tegner til at blive lige så åben som en ladeport, hersker der stor forvirring om reglerne for udbetalingerne.

Det gælder ikke mindst reglerne for pensionsafkastskat, PAL-skat.

Langt de fleste pensionsselskaber modregner således negativ PAL-skat i et år i positive afkast de kommende år.

Og da SP-midlerne sidste år blev drænet for over 23 pct. på grund af aktiernes styrtdyk, kan modregningen således blive en givtig forretning for kunder, der vælger af hæve deres ordninger i år. Til en SP-opsparing på 50.000 kr. vil der således kunne tillægges over 1.700 kr. i form af en sådan modregning.

Hvor bankejede pensionsselskaber hidtil pure har nægtet at lade den negative PAL-skat følge kunderne, har andre selskaber sendt skattefradraget videre til deres opsparere.

Stor rådvildhed
Men i Beskæftigelsesministeriet, der varetager de kommende SP-udbetalinger, var der i går stor rådvildhed om reglerne.

»Man skal have fundet en løsning på problemet med PAL-skat. Det er nødvendigt,« siger ministeriets kommunikationschef, Søren Gregersen, der dog ikke vil sige noget om, hvilken løsning der arbejdes med.

Privatøkonom Las Olsen, Danske Bank, finder spørgsmålet afgørende for mange SP-kunders valg:

»For nogle vil spørgsmålet om, hvorvidt de får deres negative PAL-skat udbetalt, hvis de hæver deres SP-ordning, have betydning for, hvor god en forretning det er,« siger han.

I Pension Danmark valgte man i går at tage sagen i egen hånd og medregne den negative PAL-skat

»Vi har fået overført omkring 500 mio. kr. fra SP-ordningen. Og da den negative PAL-skat naturligvis tilhører kunderne og ikke selskabet, vil vi tilskrive den negative PAL-skat på de kommende SP-udbetalinger,« siger underdirektør Jens Chr. Stougaard, Pension Danmark.

Også PFA Pension har, ifølge informationsdirektør Søren Espersen, valgt at lade dårlige år komme SP-kunder til gode. •

BRANCHENYT
Læs også