Nybyggeri er blevet billigere

For første gang i fire år er materialeomkostningerne ved nybyggeri faldet.

ANDREASEN CARSTEN

De markante prisfald på råolie, jern og stål den senere tid har været medvirkende til, at materialeomkostningerne ved nybyggeri er faldet.

Fra 3. til 4. kvartal i år 2008 faldt omkostningerne ved nybyggeri med 0,8 pct - det første fald i fire år...

BRANCHENYT
Læs også