DFDS: Nul udbytte i år

DFDS: Nul udbytte i år grundet konjunkturforholdene.

I lighed med mange andre selskaber har rederiet DFDS besluttet at sløjfe udbetaling af udbytte for regnskabsåret 2008. Sidste år udbetalte DFDS 15 kr. per aktie i udbytte.

- DFDS' udbyttepolitik tager sigte på udlodning af et årligt udbytte på ca. 30 pct. af årets resultat efter skat. Det årlige udbytte fastsættes dog under hensyntagen til fremtidige investeringsbehov og en tilfredsstillende kapitalstruktur. DFDS' bestyrelse foreslår, at der ikke udbetales et udbytte for 2008 som følge af konjunkturforholdene, fremgår det af regnskabsmeddelelsen.

BRANCHENYT
Læs også