Nye Nordea-aktier sælges til næsten halv pris

Nuværende Nordea-aktionærer får lov til at købe nye aktier med en rabat på 44 pct., når den kommende emission går i gang om en uge.

Foto: Nordea Foto: Nordea

Vilkårene for Nordeas rettede aktieemission er blevet fastlagt, oplyser banken i en selskabsmeddelelse. Tegningskursen for de nye aktier bliver 13,49 danske kr., 20,75 skr. og 1,81 euro.

Nordeas aktionærer har ret til at tegne 11 nye aktier for hver 20 eksisterende aktier. Tegningsperioden løber fra den 20. marts til den 3. april.

Tegningskursen svarer ifølge Nordeas beregninger til en rabat på 44 pct. i forhold til lukkekursen i Stockholm 10. marts, justeret for foreslået udbytte.

Der udstedes i alt op til 1431 mio. nye aktier, og dermed øges aktiekapitalen med op til 1431 mio. euro, hvis emissionen bliver fuldt tegnet. Det samlede nettoprovenu fra emissionen udgør omkring 2,5 mia. euro.

Nordeas tre største aktionærer, den svenske stat, Sampo Oy og Nordea-fonden (tidligere Nordea Danmark-fonden), der tilsammen repræsenterer 36,1 pct. af Nordeas cirkulerende aktier, vil tegne deres forholdsmæssige andel af aktierne i emissionen...

BRANCHENYT
Læs også