"/> " />

Katastroferegnskab fra Netop Solutions

"Et udfordrende år", "skuffende udvikling" og "omsætningen væsentligt lavere end forventet" er blandt de indledende bemærkninger i årsregnskabet fra softwareselskabet Netop Solutions.

Og ikke uden grund idet det lykkedes koncernen at smide 54 øre ud af vinduet på driften for hver omsat krone.

- Selskabet har i hele perioden befundet sig i en omfattende turn-aroundproces, forklarer Netop Solutions op peger på den ny forretningsmodel, som blev implementeret i årets løb.

- Ledelsen har haft et betydeligt fokus på at få implementeret et stærkt nyt fundament, der skal skabe en solid forretningsmæssig platform for virksomheden, og på det grundlag vækst i omsætningen, reducerede omkostninger og derigennem en proitabel forretning. lyder det.

Omsætningen løb op i 92 mio. kr. eller 7 mio. kr. mere end året før, mens driftsunderskuddet accelererede næste 30 mio. kr. til et minus på knap 50 mio. kr. Og da der også blev tabt penge på den ikke ubetydelige likvide beholdning, kan underskuddet før skat gøres op til 58 mio. kr. eller næste dobbelt så meget som i katastrofeåret 2007.

Udbytte må aktionærerne se langt efter endnu, alt imens koncernens kæmper for at få kontrol over udviklingen. Og fremtidsudsigterne skulle se lidt lysere ud.

- Ledelsen er optimistisk for så vidt angår udviklingen i 2009, idet organisationen og forretningsgangene, både internt og eksternt, er blevet optimeret gennem 2008 og således forberedt til vækst. Samtidig står vi midt i en verdensomspændende økonomisk krise, hvor fokus i mange virksomheder er rettet mod en reduktion af omkostninger. Præcist på dette område er Netop Solutions' løsninger uhyre oplagte, mener ledelsen.

Der ventes dog fremgang i såvel omsætning og resultat, men det ses ikke som realistisk at forvente et positivt driftsresultat i hele året. Andet halvår skulle dog give et driftsmæssigt overskud.

Årsregnskab - Netop Solutions: ..

BRANCHENYT
Læs også