H+H fik lille plus i 2008

H+H International kom ud af 2008 med et mikroskopisk plus, da resultatet før skat blev 1,4 mio. kr. mod 205 mio. kr. forrige år.

Resultatet er dog på linje med de senest udmeldte forventninger om et resultat "i niveauet 0 mio. kr."

Ved indgangen til året var resultatforventningerne 180-200 mio. kr.

Omsætningen blev på 1439 mio. kr. mod 1850 mio. kr. svarende til en nedgang på 22 pct.

"Den globale finansielle krise havde en meget kraftig indvirkning på boligbyggeriet i UK, som i løbet af året oplevede et drastisk fald. Også selskabets øvrige markeder blev i året berørt af krisen, men dog i langt mindre omfang," skriver selskabet.

Egenkapitalen er faldet med 247 mio. kr. til 743 mio. kr. ultimo 2008. Med en balance på 1923 mio. kr. er virksomheden dog fortsat solid, med en soliditet på 38,6 pct.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for 2008.

For 2009 venter H+H et resultat på omkring 0-30 mio. kr...

BRANCHENYT
Læs også