Solar-ledelsen får aktieoptioner

Solars ledelse får tildelt optioner i 2009, efter at elgrossistkoncernen i slutningen af februar offentliggjorde et årsregnskab, der bl.a. indeholdt forventninger om negativ organisk vækst på 20 pct. i værste fald.

Udnyttelseskursen fastsættes til gennemsnitskursen efter den officielle præsentation af årsrapporten den 12. marts 2009. Tildelingen sker den 26. marts 2009, hvor også udnyttelseskursen beregnes.

Antallet af optioner kan først opgøres på dette tidspunkt, men forventes at udgøre ca. 55.000 stk., oplyser Solar.

Bestyrelsen agter at tildele optioner igen i de kommende år.

De i 2009 udstedte optioner kan benyttes til køb af aktier i selskabet i 2012 og 2013 dog således, at udnyttelse kun kan ske indenfor de første 10 bankdage efter offentliggørelse af selskabets årsrapport for henholdsvis 2011 og 2012.

Udnyttelse af optionerne er betinget af, at medarbejderne ikke inden udnyttelsestidspunktet har opsagt deres stilling i koncernen. De udstedte optioner anslås at få en samlet markedsværdi på ca. 0,2 mio. euro...

BRANCHENYT
Læs også