PFA fik afkast på 3,5 mia.

Pensionsselskabet PFA Pension kom ud af 2008 med et investeringsafkast på 3,5 milliarder kroner før pensionsafkastbeskatning.

aNDAHL TORBEN

Pensionsselskabet PFA Pension fik i 2008 et positivt investeringsafkast på 3,5 milliarder kroner før pensionsafkastskat i forhold til 2,0 milliarder året før. Selskabet begrunder det med en meget tæt risikostyring. PFA nedbragte aktieandelen løbende og opnåede et positivt afkast på renteafdækningen.

Investeringsafkastet betød, at PFA endte året med en positiv bonusgrad på 0,9 procent og et fald i bonusgrad, der ifølge selskabet formentlig er blandt de mindste i sektoren...

BRANCHENYT
Læs også