Mols-Linien satser på nye rejseaktiviter

Mols-Linien satser på, at danskerne i stigende omfang vil vælge at holde ferie i Danmark, og at rederiet vil få en andel af trafikken.

Samtidig vil rederiet foretage en målrettet indsats for at vinde nogle af de frafaldne faste kunder, som i sidste halvdel af 2008 reducerede eller helt standsede deres rejseaktivitet mellem landsdelene, tilbage igen.

Hvis profetierne går i opfyldelse og målsætningen lykkes, venter Mols-Linien at få et samlet overskud før tonnageskat på 40-65 mio. kr...

BRANCHENYT
Læs også