DF: Væn jer til multimedieskatten

Dansk Folkeparti står ved aftalen om den nye multimedieskatten, der rammer 450.000 personer. "I skal bare vænne jer til den," lyder det.

Alix Minde

Regeringen og Dansk Folkeparti, der står bag multimedieskatten, lader ikke til at vakle.

Tidligere har skatteministeren forsvaret den nye skat, der rammer 450.000 personer med arbejdsgiverbetalt computer, telefon eller bredbånd.

Også regeringens støtteparti holder fast.

"Jeg tror, at folk bare skal vænne sig til tanken om at betale den nye skat, for det er faktisk ulogisk, at man ikke har gjort det tidligere. Det er klart, at folk ikke bryder sig om at blive beskattet af noget, som ikke før har været underlagt beskatning," siger it- og skatteordfører Mikkel Dencker fra Dansk Folkeparti.

Han forklarer, at baggrunden for multimedieskatten er, at den gamle ordning omkring beskatning af fri telefon er blevet udhulet i kraft af den teknologiske udvikling i og med, at teknologierne er smeltet sammen.

"Derfor har der været behov for en ny skat, hvor man bliver beskattet af de goder, der bliver stillet til rådighed af ens arbejdsgiver," siger han.

"Det er goder, man kan bruge privat, og som derfor erstatter nogle udgifter, man selv har skullet afholde. Det er rationalet bag multimedieskatten," siger Mikkel Dencker.

It- og skatteordføreren fra regeringens støtteparti tvivler på, at det vil hæmme it-udviklingen, selv om ministeriets eget skøn viser, at 112.500 personer vil fravælge it-goder.

"Jeg tror simpelthen ikke på, at det vil hæmme it-udviklingen. Tidligere har der været et hul i lovgivningen, hvor der har været mulighed for skattefrihed, så det er bare noget, som vi retter op på," siger han.

Mikkel Dencker forklarer, at multimedieskatten passer med "hvad man ellers bliver beskattet af her i landet".

"Man kan sammenligne det med en firmabil, som man også kan bruge privat. Men det har ingen sat spørgsmålstegn ved," lyder det.

Koch får æren af ideen
Partierne bag multimedieskatten flokkes til gengæld ikke ligefrem for at tage æren for at have fået ideen til den nye skat.

Selvom partierne står ved skattereforms-aftalen, er man åbenbart ikke helt enige om, hvor ideen stammer fra.

"Nu var det sådan set mere regeringens forslag end Dansk Folkepartis, men det er kommet ind i en aftale, og på den måde står vi ved den," siger it- og skatteordfører Mikkel Dencker fra Dansk Folkeparti.

Skatteminister Kristian Jensen (V) understreger derimod, at ideen er undfanget af skattekommission, som iøvrigt havde en tidligere socialdemokrat som formand.

"Ideen om multimedieskatten blev født af skattekommissionen," siger ministeren.

Ligesom skatteministeren og nu også Dansk Folkeparti har formanden for skattekommisionen da også tidligere forsvaret den nye skat.

BRANCHENYT
Læs også