Vi går i obligationer

Siden september 2008 har andelen af obligationer i privates værdipapirportefølje overhalet andelen af aktier.

Foto: Alastair Grant/AP

Obligationsandelen er steget til 33 pct. primo 2009 fra godt 22 pct. ved udgangen af februar 2007, mens andelen af aktier er faldet til knap 24 pct. fra 35 pct. Det fremgår af Nationalbankens værdipapir- og pengemarkedsstatistik, der blev offentliggjort mandag.

Andelen af investeringsforeningsbeviser har været mere eller mindre uændret i de seneste to år og ligger nu på ca. 43 pct...

BRANCHENYT
Læs også