Pilotjobcentre dumper

Der er stor forskel på kommunernes indsats for at hjælpe ledige. Pilotjobcentre dumper, mens almindelige jobcentrer yder en bedre indsats.

Der er meget stor forskel på kommunernes indsats, når de skal hjælpe ledige i job. Enkelte yder en ganske god indsats, men der er en stor andel, som ikke gør. De 14 pilotjobcentre, hvor kommunerne har ansvaret over for dagpengemodtagerne, yder overordnet set en ringere indsats end de resterende 77 jobcentre, hvor staten står for indsatsen. Det viser en benchmarking af landets 91 jobcentre, skriver DI Indsigt.

Som led i reformen af beskæftigelsessystemet i forbindelse med strukturreformen blev der oprettet 14 pilotjobcentre, hvor kommunerne overtog hele beskæftigelsesopgaven over for både dagpengemodtagerne og ledige kontanthjælpsmodtagere, d.v.s. alle ledige. I de resterende 77 jobcentre har kommunerne alene ansvaret for indsatsen over for kontanthjælpsmodtagerne, mens staten har ansvaret for ledige på dagpenge. Formålet med pilotjobcentrene er at teste en jobcentermodel, hvor kommunerne varetager indsatsen over for alle dagpengemodtagerne...

BRANCHENYT
Læs også