Mindsterenten nedsættes til 2 pct.

Mindsterenten nedsættes nu til 2 pct. og dermed kan der om ti børsdage atter udstedes såkaldte blåstemplede 2 pct.'s obligationer. Det oplyser fondsbørsen i København til RB-Børsen.

Nedsættelsen af mindsterenten midt i en periode skyldes, at renten efter onsdag havde været under 3,41 pct. i ti dage i træk. Normalt fastsættes mindsterenten to gange om året og for et halvt år af gangen. Men længerevarende ændringer i renteniveauet kan give anledning til en ekstraordinær justering af mindsterente, og det er det, der er sket nu.

Hidtil har mindsterenten været på 3 pct. Det betyder, at obligationer skal have en pålydende rente på mindst 3 pct., for at kursgevinsten på obligationerne kan hæves skattefrit...

BRANCHENYT
Læs også