Ekspert: Brug for koordineret havvindmøllepolitik

Et rodet regelsystem gør det svært at få finansielle investorer til at lægge penge i offshore-vindmølleprojekter. Det siger en ekspert, som håber på større samarbejde mellem de europæiske lande.

- Hele det tilskudsmæssige landskab ser rodet ud for en finansiel investor, der skal kigge på muligheder. Det er en gætteleg at afbalancere risiko, for det er ikke til at sige, hvordan udviklingen vil være i de forskellige lande. Nogle gange bakker finansverdenen tilbage og siger, at det er for kompliceret. Kom tilbage med noget mere simpelt, siger de. Det er meget svært fra et investeringssynspunkt. Jeg håber på samkøring af modellerne i Europa, så man kan få mere sikkerhed, siger Irene Allcroft fra det uafhængige analysebureau Douglas-Westwood Limited i forbindelse med den europæiske vindenergikonference i Marseille.

Hun påpeger samtidig, at der er brug for større klarhed mellem de forskellige aktørers forpligtelser: Hvis ikke man ved, hvem der har ansvaret, er det sværere at rejse penge, konstaterer hun...

BRANCHENYT
Læs også