Hartmann nedjusterer i forhold til maj-prognose

Hartmann venter en samlet omsætning i 2009 på ca. 1400 mio. kr. svarende til et fald på ca. 6 pct. i forhold til 2008, hvor omsætningen var på 1491 mio. kr.

INGEMANN CARSTEN

Forventningen er lavere end den udmeldte forventning i emissionsprospektet fra 2008 om en EBIT-margin i niveauet 6,0-6,7 pct. i 2009, og det skyldes også primært en negativ valutakurseffekt, som forventes at påvirke EBIT-marginen negativt med ca. 2 pct.-points.

Hartmann venter en samlet omsætning i 2009 på ca. 1400 mio. kr. svarende til et fald på ca. 6 pct. i forhold til 2008, hvor omsætningen var på 1491 mio. kr...

BRANCHENYT
Læs også