Hartmann: Stigende omsætning i kerne-forretning

Der var stigende omsætning i Hartmanns kerneforretning - æggebakker. Det fremgår af koncernens regnskb for 2008.

INGEMANN CARSTEN

I Europa steg omsætningen i 9 pct. til 1142 mio. kr. primært på grund af et forbedret produktmiks samt højere priser. Resultatet af den primære drift før særlige poster blev 118 mio. kr. svarende til en stigning på 49 mio. kr.

I Nordamerika løb æggebakke-salget op i 123 mio. kr., eller 16 pct. mindre end året før. Resultat af primær drift før særlige poster blev et underskud på 27 mio. kr., hvilket også var tilfældet året før. Det er fortsat en ugunstig sikring af kursforholdet mellem den canadiske og den amerikanske doller, der er stenen i skoen...

BRANCHENYT
Læs også