Bombe under salg af grunde

Skattereformens forslag om moms på byggejord vil være et hårdt slag mod investorer, der er brændt inde med sommerhusgrunde.

ANDREASEN CARSTEN

NCC Housing forudser samtidig momstab på 200 mio. kr.

Skattereformens lovforslag om moms på byggegrunde vil ramme omtrent halvdelen af de 5.000 sommerhusgrunde, som miljøminister Connie Hedegaard (K) i 2005 gav tilladelse til at udstykke i kystnære områder i 33 kommuner landet over.

Til trods for, at borgmestre dengang stod i kø for at få lov at udstykke, har salget være et flop mange steder. En række byggeselskaber og entreprenører er fortsat - nu fire år efter - brændt inde med omkring 2.500 af de mange grunde, vurderer erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri Torben Liborius på baggrund af tilbagemeldinger fra medlemmer.

»Selv om der i mellemtiden har været et salgsboom på sommerhusmarkedet, har der ikke været efterspørgsel på de mange grunde. Byggeselskaber og håndværkere købte de naturskønne steder i tiltro til, at de ville være nemme at sælge. Men køberne er udeblevet,« siger Torben Liborius.

Disse selskaber bliver nu ekstra hårdt ramt af at skulle lægge moms på de mange grunde. For selv om der i skattereformen er lagt op til, at momsen skal betales af køberne, er det næppe realistisk i den nuværende markedssituation. Ejerne må i stedet sænke priserne med yderligere 20 pct. i håb om at få dem solgt,« siger Torben Liborius.

Tab til statskassen
Han finder det derfor urealistisk, at momsen vil kunne indbringe de 900 mio. kr. mere om året til statskassen, der er lagt op til i skatteforliget. Dansk Byggeri anslår, at statskassen maksimalt vil få årlige momsindtægter fra grundsalg på 450 mio. kr.

Chefkonsulenten anslår, at byggefirmaer i øjeblikket har parcel- og sommerhusgrunde til langt over en mia. kr., som de ifølge lovforslaget nu skal pålægge moms. Hovedparten er lokale virksomheder som f.eks. håndværkere, der har opkøbt grunde med henblik på byggemodning og salg. En række af dem trues ifølge Dansk Byggeri af konkurser på grund af momsforslaget.

I et notat til Skatteministeriet udarbejdet for Dansk Byggeri af Deloitte, foreslås det, at momspligten på de mange grunde begrænses til de grunde, der er blevet udstykket efter lovforslagets fremsættelse - det vil sige i fredags.

»Ellers vil der være tale om en skattebetaling med nærmest tilbagevirkende kraft. Byggebranchen har jo købt grundene og planlagt deres forretninger ud fra de gældende regler om momsfrihed. Hvis grunde udstykket i sidste uge derfor fortsat vil kunne sælges momsfrit, vil det give mange byggeselskaber et økonomisk pusterum,« siger Torben Liborius.

Tab på 200 mio. kr.
Adm. direktør for et af landets største byggeselskaber, NCC Housing Christina Jørgensen vurderer, at koncernen i øjeblikket har byggegrunde til en markedsværdi på omkring en mia. kr. "på lager". En moms vil i værste fald koste koncernen 200 mio. kr.

»Som markedet er i øjeblikket, vil det være helt urealistisk, at vi kan vælte en moms på 25 pct. over på forbrugerne. Markedet er i forvejen trængt og priserne for nedadgående. Derfor vil der sandsynligvis kun være én til at betale momsen, nemlig os selv,« siger Christina Jørgensen...

BRANCHENYT
Læs også