Capinordic: Resultat faldt med halv milliard

Capinordic Koncernens aktivitetsniveau steg 22 pct. i 2008, men alligevel ramte den finansielle krise hårdt på bundlinien.

Nedskrivninger på immaterielle aktiver samt nedskrivninger og tabsreservationer ligger bag underskuddet, der samlet løber op i 419 mio. kr. før skat. Sidste år var der tale om et nettooverskud på 80,2 mio. kr.

Koncernens netto rente- og gebyrindtægter blev på 374 mio. kr. Driften gav et underskud på 159 mio. kr., mens nedskrivninger på immaterielle aktiver stod på 273 mio. kr...

BRANCHENYT
Læs også