Forsvarskommission: Cyberspace er en kampzone

Forsvaret skal sikres bedre mod angreb på internettet, der gør det billigt og næsten risikofrit for stater eller terrornetværk at forvolde stor skade, skriver Forsvarskommissionen i dugfrisk rapport om Forsvaret.

Cyberspace er et kamprum, hvor konflikter udkæmpes, skriver Forsvars-kommissionen i en dugfrisk beretning som er offentliggjort torsdag.

Samtidig slår Forsvars-kommissionen i rapporten fast, at Danmark som højteknologisk samfund "er mere sårbar overfor angreb i cyberspace end mindre teknologisk udviklede samfund."

Kommissionen forklarer, at cyberspace også er et militært kamprum, der får voksende betydning, "ikke mindst på grund af den voksende afhængighed af informations- og kommuni-kationssystemer, både i samfundet generelt og i forsvaret specifikt," hedder det i rapporten.

Trusler mod forsvarets systemer

..

BRANCHENYT
Læs også