Obligationer: Fokus på statsauktioner

Det endte torsdag med kursstigninger og rentefald, efter at dagen begyndte med rentestigninger.

Det var ganske småt med nyt fra den makroøkonomiske front, hvor tredje udgave af den amerikanske BNP-opgørelse var højdepunktet sammen med de ugentlige arbejdsløshedstal. Det overordnede tema i markedet er i øjeblikket statsauktioner af obligationer efter onsdagens negative overraskelser.

Den toneangivende ti-årige danske statsobligation, 4 pct. 2019, lukkede torsdag 0,41 point højere i kurs 102,25 med en effektiv rente på 3,73 pct. Blandt realkreditobligationerne endte 4-35'erne 0,03 point lavere i kurs 91,32 med en effektiv rente på 4,97 pct.

- Et øget udbud af obligationer er det altoverskyggende tema på obligationsmarkedet, sagde cheføkonom Jes Asmussen fra Handelsbanken.

Der har været flere statsauktioner med obligationer, hvor efterspørgslen har været skuffende og bekymrende. Blandt andet onsdagens auktioner i USA og Storbritannien.

- Opmærksomheden er rettet mod auktionerne efter de seneste skuffelser, og nu rettes fokus mod aftenens amerikanske auktion over 7 årige obligationer, vurderer cheføkonom Jes Asmussen fra Handelsbanken over for RB-Børsen. Cheføkonom bemærkede, at dagens nøgletal ikke fik den store opmærksomhed.

Det var småt med overraskelser i de ugentlige ansøgninger til arbejdsløshedsunderstøttelse, da ansøgningerne fastholdt det høje niveau med 652.000 ny ansøgninger efter forrige uges 644.000 ansøgninger. Ifølge Bloomberg lå analytikerestimatet på 650.000.

Den negative amerikanske BNP-udvikling fik lidt opmærksomhed med den tredje udgave af BNP for fjerde kvartal. I fjerde kvartal blev det til et fald 6,3 pct. på årsbasis efter et fald på 0,5 pct. i tredje kvartal. Investorernes spekulationer er rettet mod BNP for første kvartal, da fjerde kvartal er historie i finansverdenen.

- BNP-revideringen får ikke meget opmærksomhed, og jobless claims (de ugentlige ansøgninger, red.) kunne ikke rykke noget, da de var på linje med forventningerne, vurderede Jes Asmussen fra Handelsbanken.

BRANCHENYT
Læs også