Dansk BNP for 08 revideret en smule op

Det danske bruttonationalprodukt (BNP) faldt 1,1 pct. i 2008 i forhold til året før, og i årets fjerde kvartal var den økonomiske aktivitet 1,9 pct. lavere end i kvartalet før. Det viser nye, reviderede tal fra Danmarks Statistik.

Tidligere var BNP-udviklingen opgjort til -2,0 pct. i fjerde kvartal og på -1,3 pct. for hele året.

Det var det offentlige forbrug, som holdt BNP-tallet oppe, idet der her var tale om en stigning på 0,7 pct. i fjerde kvartal, mens privatforbruget faldt 2,3 pct. Det lavere forbrug skal ses på baggrund af et meget markant fald i bilsalget på hele 24,1 pct. og et mindre fald i forbruget af øvrige varer og tjenester mv. på hhv. 0,8 og 1,1 pct...

BRANCHENYT
Læs også