Schaumann Properties-minus på 82 mio. kr.

Årets nettoomsætning for Schaumann Properties steg til 444 mio. kr., hvoraf godt 390 mio. kr. kom fra forretningsområdet Development.

Heri indgår af væsentlige poster salgsprovenuer af de færdigudviklede boliger i Ølstykke og Smørum samt af butikker i Växjö og byggejord i Berlin. - Den resterende del af omsætningen udgøres i det væsentligste af lejeindtægter, forklarer Schaumann.

På basis af denne omsætning har koncernen realiseret et bruttoresultat på 5 mio. kr...

BRANCHENYT
Læs også