Mondo venter driftsoverskud i 2009

Selvom omsætningen i 2008 ikke voksede og underskuddet var et tocifret millionbeløb, så venter it-virksomheden Mondo bedre drift i indeværende år.

Omsætningen for 2008 udgjorde 102 mio. kr. mod 101 mio. kr. i 2007. Og Mondo fik et driftsunderskud før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på 22 mio. kr. mod et underskud på 24 mio. kr. året før.

- Der er i 2008 foretaget nedskrivning af goodwill på i alt 35 mio. kr., da boniteten af flere af de opkøbte virksomheder viste sig at være betydeligere ringere end oprindeligt antaget, forklarer selskabet...

BRANCHENYT
Læs også