Nunaminerals venter underskud i 2009

For 2009 venter Nunaminerals et driftsresultat før finansielle poster og før aktivering af efterforskningsomkostninger på minus 36,5 mio. kr.

Nunaminerals venter i 2009 et driftsresultat før finansielle poster, men efter aktivering af efterforskningsomkostninger, på minus 8,5 mio. kr.

BRANCHENYT
Læs også