Olicom præget af omdannelse, finanskrise og usikkerhed

Olicom fik et resultat af primær drift før værdireguleringer og renter på knap 13 mio. kr. i 2008 mod godt 7 mio. kr. i 2007, men periodens resultat blev negativt med 54 mio. kr. mod minus 1 mio. kr. året før.

Året har været præget af selskabets omdannelse til ejendomsselskab og finanskrisen, anfører selskabet.

Olicom gennemførte et apportindskud af en ejendomsportefølje på netto 100 mio. kr. i marts 2008 og goodwill ved denne transaktion på 17 mio. kr. er afskrevet. Desuden gennemførtes købet af ejendomsselskabet Aktiv Gruppen 30. juni og den tilhørende kapitalforhøjelse til finansieringen af købet på ca. 100 mio. kr. blev gennemført den 11. juli 2008, skriver selskabet...

BRANCHENYT
Læs også