Høring: Fem svar fra ministeren

Tre dage efter, at Morgenavisen Jyllands-Posten henvendte sig - først mundtligt og siden skriftligt - til økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K), modtog avisen via email nedenstående svar.

Regeringen har tidligere udtalt, at staten ikke egner sig til at drive bank, og at man fra regeringens side ikke har nogle ønsker om, at det kommer til at ske. Hvilke konsekvenser frygter regeringen, at der kan være, hvis staten driver bank?

»Det er min opfattelse, at staten ikke egner sig til at drive bank. Det har også afspejlet sig i konstruktionen i Finansiel Stabilitet A/S (Tidligere Afviklingsselskabet), hvor der er indsat en bestyrelse med indsigt i bankdrift til at drive de pengeinstitutter, som kommer ind under selskabets vinger«.

I Fionia Bank overtager Afviklingsselskabet til sikring af Finansiel Stabilitet - der er ejet af staten - alle stemmerne fra aktionærerne. Når man har alle stemmer i et selskab og dermed bl.a. kan afsætte bestyrelsen, svarer det så ikke til at drive selskabet?

»Finansiel Stabilitet A/S har overtaget den bestemmende indflydelse i Fionia Bank. Finansiel Stabilitet A/S har en bestyrelse med indsigt i bankdrift«.

Hvis regeringen ikke mener, at det at have alle stemmerne på et selskabs generalforsamling svarer til at drive selskabet, hvad er da regeringens definition på at drive et sel-skab?

»Finansiel Stabilitet A/S har overtaget den bestemmende indflydelse i Fionia Bank. Finansiel Stabilitet A/S har en bestyrelse med indsigt i bankdrift«.

Er der skattekroner i den mia. kr., som Afviklingsselskabet til sikring af Finansiel Stabilitet skyder ind i Fionia Bank?

»Der er med lov om finansiel stabilitet aftalt en finansiering med Det Private Beredskab, hvor sektoren dækker op til 35 mia. kr. Tab i Finansiel Stabilitet A/S derudover dækkes af staten«.

Hvad siger du til kritikere, der mener, at Afviklingsselskabet til sikring af Finansiel Stabilitet skal afvikle banker, ikke sikre dem nyt liv?

»Formålet for Finansiel Stabilitet A/S er at sikre og dække krav fra indskydere og andre simple kreditorer i danske pengeinstitutter. Finansiel Stabilitet A/S er på den baggrund gået ind i Fionia Bank med henblik på at sikre finansiel stabilitet. Det er samtidig vurderingen, at værdierne i Fionia Bank bedst bevares via den fundne løsning, hvor Fionia Bank fortsætter sine aktiviteter frem for en forceret afvikling af banken«.

BRANCHENYT
Læs også