Danske regnskaber på bordet

Den udenlandske regnskabssæson er overstået. Nu gælder det den danske. I denne uge kommer der regnskaber fra A.P. Møller - Mærsk, Trygvesta, Lundbeck og NKT.

Mandag
Den britiske Rockwool-konkurrent Kingspan kommer med regnskab for 4. kvartal, hvilket sker forud for helårsregnskabet fra Rockwool den 12. marts. Den 17. november 2008 advarede Kingspan om et fald i driftsindtjeningen på 33 pct. for helåret, samt at udviklingen for 2009 kan blive endnu værre. Omsætningen for årets første 10 måneder viste et fald på 9 pct.

Hos regionalbankerne ligger fokus på Forstædernes Bank, som holder generalforsamling, hvor det katastrofale regnskab for år 2008 bliver præsenteret. Lokalbanken Skjern Bank er også aktuel med generalforsamling.

Det vigtige ISM-erhvervstillidsbarometer offentliggøres for februar og ventes at vise et fald til 34,0 sammenlignet med 35,6 måneden forinden. I januar overraskede barometeret med en pæn stigning, hvor økonomerne havde ventet et fald.

Tirsdag
Trygvesta vil tage en stor del af opmærksomheden med sit årsregnskab, og investorernes fokus vil være rettet mod forsikringskoncernens prognoser for 2009, efter at 2008 har budt på markante tab i værdipapirmarkedet.

Trygvesta vil dog få anerkendende nik fra investorerne for sin reducering af risiko i værdipapirporteføljen i februar 2008 ved at nedbringe andelen af aktier grundet den urolige situation. Det viste sig at være en utrolig god ide!

Seneste opdatering af Trygvestas prognoser er fra den 11. november i 3. kvartals regnskab, som bød på en nedjustering af forventningerne til et overskud på 1,1 mia. kr. fra 2,3 mia. kr. Udover tabene på investeringerne blev det til en negativ overraskelse i det forsikringstekniske resultat, mens præmieindtægterne overraskede positivt. Trygvesta meddelte, at koncernen venter en flad udvikling i combined ratio i 2009.

TrygVesta får positive ord med på vejen fra Gudme Raaschou, som giver en akkumuler-anbefaling. Finanshuset hæfter sig ved, at de to store Trygvesta og Topdanmark har styrket positionen mod de mindre konkurrenter gennem det seneste år.

»De mindre danske forsikringsselskaber har været presset, i takt med at investeringsresultatet har udviklet sig skidt, og deres aggressivitet er mindsket betydeligt, da investeringerne ikke længere sikrer plusset på bundlinjen, og det giver de større selskaber mulighed for både at vinde markedsandele og værne om rentabiliteten,« vurderer analytiker Stig Nymann fra Gudme Raaschou, som har en købsanbefaling på Topdanmark.

Analytikeren ser en større fordel ved Topdanmark-aktien, da selskabets simple strategi med fokus på omkostningerne er tiltalende ikke mindst i tider med recession.

Den schweiziske DSV-konkurrent Kuehne & Nagel er aktuel med regnskab for 4. kvartal, hvilket sker forud for helårsregnskabet fra DSV den 24. marts.

Onsdag
Medicinalselskabet Lundbeck er aktuel med helårsregnskab, efter at selskabet i 3. kvartal fastholdt omsætningsprognosen på 11,0-11,5 mia. kr. i 2008 med en driftsindtjening på 2,8-2,9 mia. kr. eksklusiv nedskrivningerne på 481 mio. kr. for det fejlslagne medikament Flurizan. I perioden har Lundbeck gjort sig bemærket med opkøbet af det amerikanske medicinalselskab Ovation Pharmaceuticals, der er specialiseret i sygdomme i centralnervesystemet, for 5,2 mia. kr.

Investorerne tog generelt godt imod opkøbet af Ovation, og fokus retter sig nu mod de nye prognoser, hvor opkøbet af Ovation er indregnet, samt nyt om den samlede pipeline.

»Købet af Ovation ser umiddelbart positivt ud, og det bliver spændende at høre om de enkelte stoffer med hensyn til markedspotentiale,« siger aktieanalytiker Rune Majlund Dahl hos Sydbank. Lundbeck har efter opkøbet stadig sin patentproblematik med patentudløb af Lexapro/Cipralex i henholdsvis år 2012 og 2014 i spil, hvorfor det er spændende at se, hvad en ny strategiplan frem mod 2015 vil indeholde, bemærker analytikeren.

Det næste helt store for Lundbecks pipeline bliver fase III-resultater af luAA21004, som vi venter vil komme til april eller maj i år, og det vil også kunne være med til at løsne betydeligt op for pipelineproblematikken, forklarer analytikeren, som har en overvægts-anbefaling på aktien.

»Vi venter en omsætning på 11,4 mia. kr. og en driftsindtjening inkl. nedskrivninger på 2,44 mia. kr. for helåret 2008,« siger Rune Majlund Dahl.

Torsdag
A.P. Møller - Mærsk har givet en pejling for 2008-regnskabet, hvilket skete kort efter regnskabet fra Danske Bank, som var årsag til en markant nedjustering hos APM. Samtidig overraskede giganten, da APM pointerede, at driften ellers kører som planlagt, hvilket er særdeles overraskende, da den globale økonomi og især rederierne har oplevet, at alt er gået i hullet efter finanskrisen.

»Spændingen er pillet ud af 2008-tallene efter Danske Bank-nedjusteringen, og nu afventer jeg så at se, hvor meget APM henter fra de ekstraordinære poster med avancer fra skibssalg, men hovedpunktet i regnskabet bliver 2009-prognoserne, og der bliver tale om indtjeningstilbagegang i 2009,« vurderer senioranalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank, som har en neutral-anbefaling på aktien. Senioranalytikeren hæfter sig ved, at APM-aktien er billigt prissat, men udsigterne, hvilket især gælder containerrederidelen, ser sorte ud.

Det ventes, at A.P. Møller - Mærsk vil komme styrket igennem recessionen, fordi koncernens konkurrenter bliver svækket betydeligt mere, da APM henter indtjening på øvrige aktiviteter såsom oliedelen.

»Olieaktiviteterne er selvfølgelig ramt af udviklingen i olieprisen, men vi ved faktisk ikke om, eller med hvor meget APM har afdækket sig med salg på de højere prisniveauer, og yderligere bliver skattebetalingerne betydeligt lavere ved en lavere oliepris,« slår analytikeren fast.

NKT Holding er aktuel med regnskabstal for 2008. Den 18. december leverede NKT Holding en nedjustering af overskudsprognosen til underkanten af 600 mio. kr. før skat, og den 2. februar bekræftede NKT Holding overskudsprognosen, så investorerne må føle sig sikre på, at der ikke kommer flere overraskelser fra denne kant.

»2008-tallene må være i hus med NKT-opdateringen i februar, og jeg vil være opmærksom på indtjeningsfordelingen på de enkelte divisioner, men det største "market mover"-potentiale findes i 2009-prognoserne, hvor jeg dog ikke sætter næsen op efter alt for detaljerede meldinger,« siger senioranalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank, som har en Neutral-anbefaling på NKT.

Den europæiske centralbank er i centrum med rentemøde, og analytikerne kalkulerer med endnu en stor rentesænkning på 0,5 procentpoint til lavpunktet på 1,5 pct.

I forbindelse med rentemødet vil centralbanken opdatere sine prognoser for 2009, og her er der lagt op til en sænkning af vækstskønnet for eurozonen til minus 2 pct. Efter rentemødet vil centralbankchef Trichet på pressekonferencen levere beskrivelsen af den økonomiske situation, hvilket er krydret med indikationer for centralbankens kommende pengepolitik, og om der er yderligere rentesænkning i sigte. Centralbanken vil gerne forbedre markedet på rentepolitikken, så chokeffekter bliver holdt på et minimum.

Fredag
Ugen afsluttes med en af kongerne fra nøgletalsfronten, når den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for februar præsenteres. Det er en serie ringe tal og negative overraskelser, vi har fået fra denne kant over det seneste halve år, og med den fortsat accelererende tilbagegang i økonomien kan yderligere overraskelser være på tapetet, men hvor grimt kan det blive? Økonomerne venter at se jobtab på 625.000 i februar efter, at der i januar blev tabt 598.000 job. Arbejdsløsheden ventes at stige kraftigt til 7,9 pct. fra 7,6 pct.

BRANCHENYT
Læs også