Optimismen sluttede brat

Sundhedsaktierne fortsætter den gode stime fra 2008, men også teknologi er kommet pænt fra start i år. Værre ser det ud for tyske aktier, ligesom ejendomsaktierne fortsat er under pres.

Efter fornyet optimisme blandt investorerne, da 2008 blev til 2009, er stemningen nu vendt, og aktiefaldene har bragt februar faretruende tæt på at blive ligeså trist som de ubehagelige måneder i efteråret.

Selv om året knap er skudt i gang, er der allerede nu store forskelle på, hvordan aktiefondene er kommet fra land i 2009. Cirka hver femte aktiefond ligger i plus for året, og for investorerne har det været afgørende at få satset på de rigtige heste. Bedst er det gået for sundhedsaktierne, som fortsætter de gode takter fra sidste år, men også teknologiaktierne er kommet flot fra start efter et vanskeligt 2008.

I den triste ende af skalaen er derouten for fonde med fokus på ejendomsaktier intakt, men også dem med tyske aktier, der ellers var den store modedille tilbage i 2006, har tabt stort i år. I snit har danske fonde med tyske aktier mistet godt 18 pct. af formuen i årets første måneder.

Biotek i front
Blandt sundhedsaktierne er biotekselskaberne kommet bedst ud af starthullerne i år. Ifølge Morningstars oplysninger er to danske biotekfonde tilgængelige for private investorer. Det er BankInvest Bioteknologi og Danske Invest Bioteknologi, der i år indtil nu har præsteret hhv. 10,8 pct. og 7,9 pct. i afkast. Hovedparten af porteføljerne består af amerikanske biotekselskaber, og den stigende dollar har haft en gunstig effekt på afkastet i de to fonde. Men også uden valutaeffekten er biotekselskaberne blandt dem med bedst afkast i år.

De to biotekfonde følger begge indekset, AMEX Bioteknologi. Det er et smalt indeks bestående af bare 20 aktier. Sammenfaldet af aktier i indekset og de to fonde er derfor ganske betydelig, men indbyrdes fondene imellem er der også en høj grad af overlap mellem aktierne.

77 pct. identisk
Ved årsskiftet var hele 77 pct. af porteføljerne i Danske Invest Bioteknologi og BankInvest Bioteknologi fuldstændig identisk. Den store forskel findes derimod i omkostningsstrukturen. Biotekfonden fra Danske Invest er indeksbaseret og kan fås til næsten halv pris sammenlignet med biotekfonden fra BankInvest. Af de to har indeksfonden leveret de bedste afkast over et, tre og fem år.

Dollaren trækker it op
Teknologiaktierne er ligeledes kommet flot fra start i år, og det har de danske it-fonde nydt godt af. I snit er investorerne belønnet med små 2 pct. Med mange amerikanske it-aktier i porteføljerne har dollarens udvikling også her haft positiv effekt på afkastet til danske investorer.

Især Google har været en god bidragyder til afkastet i it-fondene. De fleste danske it-fonde har nemlig investeret betydeligt i selskabet, og med aktiens pæne afkast i år har det været et fornuftigt valg.

Sektoren drager i øjeblikket fordel af, at den er knap så kapitaltung som flere andre brancher og ikke i samme grad afhængig af långivning og løbende finansiering i et ellers fastfrosset lånemarked. Mange af selskaberne i branchen har positiv likviditet fra driften og er i en vis udstrækning selvfinansierende.

Tysk optur blev til nedtur
Tilbage i 2006 blev introduceret hele seks nye aktiefonde med fokus på tyske aktier. Ifølge investeringsforeningerne dengang var den tyske økonomi i bedring, og et økonomisk opsving var lige på trapperne. De nye fonde ville have en bid af kagen, og investorer, som også ønskede at være med på vognen, skulle blot investere i en af de nye fonde.

Men virkeligheden viste sig noget anderledes. I år er fondene kommet ekstremt dårligt fra start, men også sidste år var det tyske fokus et dårligt valg, og fondene klarede sig dårligere end Europa i øvrigt.

I 2007 præsterede det tyske DAX-indeks hele 22 pct. i afkast. Det var dog drevet af stærke afkast blandt nogle få aktier, og de danske fonde med tyske aktier kunne ikke følge trit med indekset. Resultatet blev et betydeligt mindre afkast end de 22 pct., men præstationerne var dog stadig bedre end det brede Europa-indeks.

En af dem, der var først på banen med en tysk fond, var EgnsInvest. Afkastet er imidlertid det laveste blandt de seks tyske fonde siden deres respektive opstart.

Janne Kjær, aktiechef i EgnsInvest, forklarer, at opsvinget aldrig for alvor udmøntede sig i et forøget tysk privatforbrug. Det ramte fonden, som netop havde satset på tyske selskaber, der ville drage fordel af stigende efterspørgsel blandt de tyske forbrugere.

Som bekendt var boligprisernes deroute nådesløs sidste år, og det smittede af på fonde med mange ejendomsaktier. Pessimismen er fortsat ind i 2009, og aktiefonde med hovedfokus på europæiske ejendomsaktier er faldet med 11 pct. i snit i år. Af dem er Danske Invest Indeks Europæiske Ejendomme hårdest ramt. En aktie, der har trukket godt ned i afkastet blandt ejendomsfondene, er det børsnoterede engelske selskab Land Securities Group. Aktien er nede med godt 40 pct. i år i kølvandet på et barsk 2008, hvor halvdelen af formuen blev tabt.

Hvordan året fortsætter for de danske aktiefonde, må vi vente at se, men ingen tvivl om, at 2009 vil blive nervepirrende for mange investorer. Vi følger naturligvis udviklingen tæt.

BRANCHENYT
Læs også